เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ

โดย
| |
อ่าน : 3,710

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลคลิปวิดีโอ “สื่อใจวัยรุ่น” จากโครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ

ภาพโดย นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ thaihealth

แฟ้มภาพ

                    ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับ “วันคนพิการแห่งชาติ”

                    กำหนดให้ตรงกับเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและช่วยเหลือสนับสนุน คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                    วันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส. มีเรื่องราวของผู้พิการทางการได้ยิน ที่จะมีช่องทางในการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้อง ก่อนที่วัยรุ่นจะไปเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างผิดๆ มาฝากกัน 

เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ thaihealth

                    “เมื่อก่อนไม่มีความรู้เรื่องเพศเลย ไม่เข้าใจและอายที่จะบอกหรือสื่อสารกับคนอื่น แต่หลังจากที่ได้รับการอบรม ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ รู้จักการใช้ถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิด รวมไปถึงความรู้ในการป้องกันภัยคุกคามทางเพศ”

                    เป็นเสียงสะท้อนผ่านล่ามภาษามือจาก “น.ส.ปริญาดา มาตย์มาลี” นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ซึ่งผ่านโครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ 

                    จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) บริษัท อินคลูซีฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

                    จากสถิติรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า เฉพาะผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ปัจจุบันมีจำนวน 375,665 คน เป็นวัยรุ่น อายุ 15- 21 ปี มากถึง 6,292 คน

เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ thaihealth

                    “ความคิดที่ว่าผู้พิการไม่มีความต้องการทางเพศ หรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องรู้ หรือเลยไปถึงการห้ามไม่ให้คนพิการมีลูก ทัศนคติเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากสังคม ที่ยังขาดความเข้าใจต่อผู้พิการ”

                    เป็นความเห็นจาก นางภรณี ภู่ประเสริฐผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. พร้อมให้ข้อมูลว่า เด็กหูหนวกมีความรู้เรื่องเพศอยู่บ้าง แต่เป็นความรู้แบบรู้ไม่ครบ รู้คลาดเคลื่อน เช่น เชื่อว่าหากทานยาคุมกำเนิดมากเกินไปจะทำให้เป็นบ้า

                    หรือเชื่อว่านั่งติดกับคนมีเชื้อโรคเอดส์จะทำให้ติดเอดส์ได้ และเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน จะไม่ทำให้ติดโรคเอดส์

                    เด็กเกือบทุกคนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน บางครั้งมีเพศสัมพันธ์แบบไม่พร้อม เช่น การหลั่งนอก ไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพราะเชื่อใจคนรัก หรือบางครั้งไม่ได้เตรียมไว้ หรือคนรักไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย

                    ด้วยข้อจำกัดทางการได้ยิน ทำให้เด็กหูหนวกเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องเพศเชิงบวก ขาดประสบการณ์ และข้อมูลเรื่องเพศที่ถูกต้อง เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพทางเพศ เสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบและล่วงละเมิดทางเพศ

เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ thaihealth

                    ด้าน ผศ.ศิวนารถ หงส์ประยูร” คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ บอกว่า เด็กหูหนวกจนถึงวัยรุ่น มีความสนใจเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศแต่ยังขาดสื่อที่สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อจำกัดด้านหูหนวก จึงร่วมกับ สสส. พัฒนา “สื่อใจวัยรุ่น”

                    เป็นสื่อวีดีโอเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ที่ใช้ภาษามือเป็นหลัก จำนวน 4 คลิป ได้แก่ 1.การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 2. เพศสัมพันธ์มีเมื่อพร้อม 3. เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 4. ทุกปัญหามีทางออก

เพื่อให้เด็กหูหนวกสามารถทำความเข้าใจเรื่องเพศเชิงบวกได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีคู่มือในการใช้งานสื่อวิดีโอ หรือคลิป “สื่อใจวัยรุ่น” สำหรับครู หรือผู้ใหญ่ในการนำไปใช้สอน และทำความเข้าใจเรื่องเพศกับเด็กหญิงหูหนวก

                    คลิปวิดีโอสุขภาวะทางเพศ แบบฉบับภาษามือ ที่ว่านี้ ประกอบไปด้วย

                    1. การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

                    ทำความเข้าใจถึงสภาวะทางร่างกายของตน ที่มีความแตกต่างทางด้านการได้ยิน

                    ซึ่งไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากตนเอง และถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านภาวะการได้ยิน แต่สิ่งที่เหมือนกับเด็กทั่วไป คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนเพศ เป็นผลให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ

                    สื่อใจวัยรุ่น ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

                    2. ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของร่างกายที่เราเป็นเจ้าของ

                   ทำความเข้าใจว่าเรื่องความต้องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน ทั้งการมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศหรือเพศเดียวกัน

                   ทุกคนมีสิทธิในร่างกายของตนเอง ที่จะเลือกตกลงหรือปฏิเสธ ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ จึงควรตั้งอยู่บนความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายโดยปราศจากความรุนแรง รู้จักวิธีการปฏิเสธเมื่อไม่พร้อมหรือไม่ต้องการ

                   สื่อใจวัยรุ่น ตอนที่ 2 เพศสัมพันธ์ มี เมื่อพร้อม

                 

                    3. รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์

                  ทำความเข้าใจถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม โดยเรียนรู้วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน

                  สื่อใจวัยรุ่น ตอนที่ 3 เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

                 

                    4. รับมือได้กับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังมีเพศสัมพันธ์

                  วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ถูกใช้ความรุนแรง ถูกข่มขืน การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์

                  สื่อใจวัยรุ่น ตอนที่ 4 : ทุกปัญหามีทางออก

                   

                    ผศ.ศิวนารถ อธิบายว่า “สื่อใจวัยรุ่น” มีลักษณะเด่นจากคลิปอื่นๆ โดยเป็นคลิปภาษามือขนาดเต็มจอที่นำเสนอโดยคนหูหนวกเอง ไม่ใช่ล่ามภาษามือ

ซึ่งต่างจากที่เราเคยเห็นกันในโทรทัศน์ ที่จะมีคนสื่อภาษามืออยู่ตรงมุมจอเล็กๆ ขณะที่เทคนิกการนำเสนอถูกปรับมา เพื่อให้สอดรับกับการรับรู้สื่อของคนหูหนวก รวมถึงภาษามือที่ใช้ ก็ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนหูหนวกได้จริงๆ 

                    ด้วยข้อจำกัดทางการได้ยิน ทำให้กลุ่มผู้หญิงหูหนวกจำนวนมากเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องเพศ   จึงมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เชื่อว่า“สื่อใจวัยรุ่นคลิปวิดีโอภาษามือเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ จะช่วยทำให้มีหลักคิดวิเคราะห์ในการป้องกันตัวเอง ตลอดจนการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

สสส. สนับสนุนการเปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ชูชาติ บำรุง  คนรักสัตว์  พิษในอากาศ  คนต้นแบบเลิกเหล้าตลอดชีวิต  ตะลิงปลิง  ลดความรุนแรง  เครือข่ายประชาคมงดเหล้า  ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา  อุุณหภูมิ  ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์  นักรณรงค์  ฆาตกรรม  stop tobaccoindustry interference  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สถาบันภาครัฐและเอกชน  ทำ-มะ 2600 ปีแห่งการตื่น 26 วันเปลี่ยนชีวิต  โรคมะเร็งปอด  Happy Workplace as the Way to Achieve Genuine Healthy Organizations  โครงการสื่ออ่านส้รางสุขเพื่อเด็ก LD ประจำปี 2556  พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สสส.กับ 17 ส่วนราชการ  จินตนาการ  เภสัชวิทยา  ปลอดเหล้า งานศพปลอดเหล้า งานบุญประเพณีปลอดเหล้า พระราชกุศล แอลกอฮอล์  ยาเสพติดปลูกจิตสำนึก  การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม