เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ

โดย
| |
อ่าน : 4,132

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลคลิปวิดีโอ “สื่อใจวัยรุ่น” จากโครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ ในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ

ภาพโดย นัฐพร ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ thaihealth

แฟ้มภาพ

                    ใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับ “วันคนพิการแห่งชาติ”

                    กำหนดให้ตรงกับเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนของทุกปี โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักและช่วยเหลือสนับสนุน คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

                    วันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส. มีเรื่องราวของผู้พิการทางการได้ยิน ที่จะมีช่องทางในการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้อง ก่อนที่วัยรุ่นจะไปเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างผิดๆ มาฝากกัน 

เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ thaihealth

                    “เมื่อก่อนไม่มีความรู้เรื่องเพศเลย ไม่เข้าใจและอายที่จะบอกหรือสื่อสารกับคนอื่น แต่หลังจากที่ได้รับการอบรม ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ รู้จักการใช้ถุงยางอนามัยและยาคุมกำเนิด รวมไปถึงความรู้ในการป้องกันภัยคุกคามทางเพศ”

                    เป็นเสียงสะท้อนผ่านล่ามภาษามือจาก “น.ส.ปริญาดา มาตย์มาลี” นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ซึ่งผ่านโครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และสุขภาวะทางเพศสำหรับผู้หญิงพิการ 

                    จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) บริษัท อินคลูซีฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

                    จากสถิติรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า เฉพาะผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ปัจจุบันมีจำนวน 375,665 คน เป็นวัยรุ่น อายุ 15- 21 ปี มากถึง 6,292 คน

เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ thaihealth

                    “ความคิดที่ว่าผู้พิการไม่มีความต้องการทางเพศ หรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ ไม่จำเป็นต้องรู้ หรือเลยไปถึงการห้ามไม่ให้คนพิการมีลูก ทัศนคติเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากสังคม ที่ยังขาดความเข้าใจต่อผู้พิการ”

                    เป็นความเห็นจาก นางภรณี ภู่ประเสริฐผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. พร้อมให้ข้อมูลว่า เด็กหูหนวกมีความรู้เรื่องเพศอยู่บ้าง แต่เป็นความรู้แบบรู้ไม่ครบ รู้คลาดเคลื่อน เช่น เชื่อว่าหากทานยาคุมกำเนิดมากเกินไปจะทำให้เป็นบ้า

                    หรือเชื่อว่านั่งติดกับคนมีเชื้อโรคเอดส์จะทำให้ติดเอดส์ได้ และเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน จะไม่ทำให้ติดโรคเอดส์

                    เด็กเกือบทุกคนมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน บางครั้งมีเพศสัมพันธ์แบบไม่พร้อม เช่น การหลั่งนอก ไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพราะเชื่อใจคนรัก หรือบางครั้งไม่ได้เตรียมไว้ หรือคนรักไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย

                    ด้วยข้อจำกัดทางการได้ยิน ทำให้เด็กหูหนวกเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องเพศเชิงบวก ขาดประสบการณ์ และข้อมูลเรื่องเพศที่ถูกต้อง เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพทางเพศ เสี่ยงต่อการถูกเอาเปรียบและล่วงละเมิดทางเพศ

เปิดโลกเงียบ รู้ทันรัก เซ็กส์ไม่เซฟ thaihealth

                    ด้าน ผศ.ศิวนารถ หงส์ประยูร” คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ บอกว่า เด็กหูหนวกจนถึงวัยรุ่น มีความสนใจเรื่องเพศและสุขภาวะทางเพศแต่ยังขาดสื่อที่สร้างความเข้าใจและเข้าถึงข้อจำกัดด้านหูหนวก จึงร่วมกับ สสส. พัฒนา “สื่อใจวัยรุ่น”

                    เป็นสื่อวีดีโอเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ ที่ใช้ภาษามือเป็นหลัก จำนวน 4 คลิป ได้แก่ 1.การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 2. เพศสัมพันธ์มีเมื่อพร้อม 3. เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย 4. ทุกปัญหามีทางออก

เพื่อให้เด็กหูหนวกสามารถทำความเข้าใจเรื่องเพศเชิงบวกได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีคู่มือในการใช้งานสื่อวิดีโอ หรือคลิป “สื่อใจวัยรุ่น” สำหรับครู หรือผู้ใหญ่ในการนำไปใช้สอน และทำความเข้าใจเรื่องเพศกับเด็กหญิงหูหนวก

                    คลิปวิดีโอสุขภาวะทางเพศ แบบฉบับภาษามือ ที่ว่านี้ ประกอบไปด้วย

                    1. การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

                    ทำความเข้าใจถึงสภาวะทางร่างกายของตน ที่มีความแตกต่างทางด้านการได้ยิน

                    ซึ่งไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากตนเอง และถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านภาวะการได้ยิน แต่สิ่งที่เหมือนกับเด็กทั่วไป คือ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮอร์โมนเพศ เป็นผลให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ

                    สื่อใจวัยรุ่น ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

                    2. ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของร่างกายที่เราเป็นเจ้าของ

                   ทำความเข้าใจว่าเรื่องความต้องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องธรรมชาติ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน ทั้งการมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศหรือเพศเดียวกัน

                   ทุกคนมีสิทธิในร่างกายของตนเอง ที่จะเลือกตกลงหรือปฏิเสธ ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ จึงควรตั้งอยู่บนความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายโดยปราศจากความรุนแรง รู้จักวิธีการปฏิเสธเมื่อไม่พร้อมหรือไม่ต้องการ

                   สื่อใจวัยรุ่น ตอนที่ 2 เพศสัมพันธ์ มี เมื่อพร้อม

                 

                    3. รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจนำไปสู่ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์

                  ทำความเข้าใจถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม โดยเรียนรู้วิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง วิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งต่างเพศและเพศเดียวกัน

                  สื่อใจวัยรุ่น ตอนที่ 3 เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

                 

                    4. รับมือได้กับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังมีเพศสัมพันธ์

                  วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดปัญหาที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ได้แก่ ถูกใช้ความรุนแรง ถูกข่มขืน การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม และการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์

                  สื่อใจวัยรุ่น ตอนที่ 4 : ทุกปัญหามีทางออก

                   

                    ผศ.ศิวนารถ อธิบายว่า “สื่อใจวัยรุ่น” มีลักษณะเด่นจากคลิปอื่นๆ โดยเป็นคลิปภาษามือขนาดเต็มจอที่นำเสนอโดยคนหูหนวกเอง ไม่ใช่ล่ามภาษามือ

ซึ่งต่างจากที่เราเคยเห็นกันในโทรทัศน์ ที่จะมีคนสื่อภาษามืออยู่ตรงมุมจอเล็กๆ ขณะที่เทคนิกการนำเสนอถูกปรับมา เพื่อให้สอดรับกับการรับรู้สื่อของคนหูหนวก รวมถึงภาษามือที่ใช้ ก็ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนหูหนวกได้จริงๆ 

                    ด้วยข้อจำกัดทางการได้ยิน ทำให้กลุ่มผู้หญิงหูหนวกจำนวนมากเข้าไม่ถึงข้อมูลเรื่องเพศ   จึงมีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ เชื่อว่า“สื่อใจวัยรุ่นคลิปวิดีโอภาษามือเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ จะช่วยทำให้มีหลักคิดวิเคราะห์ในการป้องกันตัวเอง ตลอดจนการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

สสส. สนับสนุนการเปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม