คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนพฤศจิกายน 2562)

โดย
| |
อ่าน : 787
สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 
          การเดินทางเพื่อสร้างสุขภาวะคนไทยของ สสส. เดินทางมาก้าวสู่ปีที่ 19 หากเปรียบเทียบก็ถือว่า เป็นวัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง พร้อมที่จะส่งต่อความรู้ และความสุขให้แก่สังคมอย่างเต็มที่
 
          เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด  ในหลายๆ การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การลบล้างสิ่งเดิม วิถีเดิม เครื่องมือเดิม 
สองแกนสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแบบพายุเหล่านี้ คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมิติต่าง ๆ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 
 
          การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของทั้งสองแกนถักทอผืนผ้าลายใหม่ของอนาคตแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ผู้คนในทุกขณะปัจจุบันต้องปรับตัวเพื่อก้าวเข้าไปหามัน
 
          วันนี้มาคุยกันถึงเฉพาะส่วนของเทคโนโลยีกันก่อนนะครับ
 
          การมีเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าไป ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวกและทางลบได้ 
 
          ในทางลบที่สร้างปัญหาสุขภาพ เช่น การที่ผู้คนมีชีวิตการทำงานและสังคมอยู่หน้าจอ ทำให้มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเพิ่มมากจนก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ยานยนต์ที่มีมากและเร็วขึ้นก่อปัญหาอุบัติภัยทางถนน ข้อมูลทางสุขภาพที่ล้นทะลักจากหน้าจออาจมีทั้งความจริง ความเท็จปะปนมาลวงให้เราหลงไป จนทำร้ายสุขภาพตนเอง  ยาและเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆ ที่คัดกรองไม่ดีพอ อาจถูกนำมาใช้อย่างสิ้นเปลืองเกินจำเป็น และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน ฯลฯ
 
          แต่ในทางกลับกันก็ได้ช่วยการสร้างสุขภาพ เทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ในหลากหลายทาง  ตั้งแต่การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง อุปกรณ์ดิจิทัลจะช่วยเก็บสถิติสุขภาพจากร่างกายเราโดยตรง สามารถรายงานผลการเคลื่อนไหวร่างกาย การเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ชั่วโมงการนอนระดับตื้นและลึก และกระตุ้นให้เราออกไปทำตามเป้าหมายได้
 
          ถ้าเจ็บป่วย นอกจากจะมีข้อมูลมากมายในการศึกษาเบื้องต้น เทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทอย่างมาก   ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอาจลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญลงหรือเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น ฯลฯ
 
          แต่ในวันที่สังคมกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 5G มีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยส่งเสริมสุขภาพไปจนถึงรักษาโรค เราพบผลลัพธ์ทั้งสองทางของการเลือกใช้เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา  
 
          ทางหนึ่งประชาชนจำนวนมากยังมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพในระดับที่น่าเป็นห่วง มีการแชร์ความเชื่อผิด ๆ ที่บางครั้งออกห่างจากความจริงไปไกล นำไปสู่การรักษาโรคด้วยวิธีแปลกใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ยอมรับจนนำไปสู่อันตรายต่อผู้ใช้วิธีการรักษา 
 
          ความจำเป็นที่ต้องสร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อเป็นฐานในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะให้เป็น ท่ามกลางโลกที่ข้อมูลไหลท่วมท้นเช่นนี้ 
 
          ในอีกทางโลกแห่งเทคโนโลยีใหม่ นำมาซึ่งโอกาสดีทางสุขภาพใหม่ๆ ไม่น้อย
 
          โรคภัยที่ค้นพบยา วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และตรงเป้าตามสภาวะพันธุศาสตร์รายบุคคลยิ่งขึ้น
Big Data ทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เพื่อนำไปวางแผนกลยุทธ์ ให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้อย่างฉับไว เพราะสามารถทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถึงแนวโน้มปัญหา และปัญหาสุขภาวะที่กำลังเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น มาทดแทนการรอข้อมูลจากการสำรวจที่ใช้เวลาในการรวบรวม 2-3 ปี กว่าจะมานั่งแก้ปัญหาก็ไม่ทันกาล
 
          ไม่ว่าจะชอบหรือชัง สนุกหรือกลัว แต่นี่ก็เป็นเส้นทางแห่งเทคโนโลยียุคใหม่ข้างหน้าที่เราต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 
          ในการเดินทางปีที่ 19 และปีต่อๆ ไปของ สสส. เราจะเชิญชวนนักสร้างสุขภาพมาร่วมทำให้ประชาชนไทยอยู่อย่างมีสุขภาวะในโลกแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีนี้กันนะครับ
 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม