เพิ่มบริการเครื่องวัดความดันด้วยตัวเอง

โดย
| |
อ่าน : 937

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์

เพิ่มบริการเครื่องวัดความดันด้วยตัวเอง thaihealth

แฟ้มภาพ

โรคความดันโลหิตสูง “ภัยเงียบ”ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ ผู้ป่วยมักไม่รู้ตัวเพราะมักไม่มีอาการแสดง ในบางรายอาจตรวจพบภาวะความดันสูงเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามสามารถควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติได้ โดยสามารถใช้บริการเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง ตามสถานที่ราชการซึ่งมีการนำไปติดตั้งเพิ่มมากขึ้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการวัดความดันโลหิต ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร

นายอนุทิน กล่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยจากความดันโลหิตสูงประมาณ 13 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหนึ่งพบว่าผู้ป่วยไม่ทราบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากไม่เคยตรวจสอบหรือไม่ได้เข้ารับการรักษา จึงส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของ โรคอื่นๆ ขึ้น เช่น โรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจและโรคไต

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นควรให้มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จัดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ ให้ประชาชนสามารถตรวจวัดได้ด้วยตัวเองไปให้บริการประชาชนตามสถานที่ราชการมากขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิต เช่น นำเครื่องไปติดตั้งในที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ โดยจะเริ่มนำร่องช่วงแรกในพื้นที่กทม.และปริมณฑล 3 จังหวัด คือ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ จำนวน 100 เครื่อง พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการใช้งาน และการเฝ้าระวังป้องกันโรคความดันโลหิต รวมถึงลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ เพิ่มการออกกำลังกาย 

นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขเร่งให้จัดเครื่องวัดความดันโลหิตเพิ่มในโรงพยาบาล สถานที่ราชการทั่วประเทศพร้อมกับจัดอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม