สัญญาณเตือนของโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต

| |
อ่าน : 874

ที่มา :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11

สัญญาณเตือนของโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช แนะประชาชนสังเกตตนเองและคนรอบข้าง หากพบแขน ขาอ่อนแรง สับสน พูดลำบาก มองเห็นลดลง ให้รีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนภายใน 4.30 ชั่วโมง เพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต

พญ.ศิริลักษณ์  ไทยเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5. ล้านคน ป่วยจำนวน 80 ล้านคน และยังพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 13.7 ล้านคนต่อปี โดย 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป และร้อยละ 60 เสียชีวิตก่อนวัยอันควร สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย พบว่าโรคหลอดเลือดสมองยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชาชนไทย พ.ศ.2557 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 1 ทั้งในประชากรเพศชายและเพศหญิง จำนวน 30,403 คน และ 31,045 คน

พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอัมพาตโลก (Wold Stroke Organization : WSO) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นสารวันอัมพาตโลกคือ  Don’t Be the One” และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญรณรงค์วันอัมพาตโลกคือ “อย่าให้อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ” เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและการจัดการปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในระดับบุคคล หากประชาชนรู้จักดูแลตนเอง และหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสามารถป้องกันและลดความรุนแรงได้ ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ บริโภคอาหารไม่เหมาะสม ภาวะอ้วน ดังนั้นการบริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอาหารประเภทหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ คุมน้ำหนัก งด/ลดการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทุกปี จะช่วยป้องกันโรคดังกล่าวได้ และขอให้สังเกตตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการหน้าชา ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด แขน ขา ข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบากอย่างทันทีทันใด ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมง เพราะการรักษาที่ทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงของความพิการ และรักษาชีวิตของผู้ป่วยไว้ได้ หากมีอาการดังกล่าว สามารถโทร.สายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม