Health Tech นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ

| |
อ่าน : 415

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ      

ภาพประกอบจาก ข่าวประชาสัมพันธ์ในประเทศ

Health Tech นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ thaihealth

นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ Health Tech ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

นิทรรศการ HEALTH TECH : ทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ ทำให้เห็นถึงแนวโน้มของโลกที่นำความรู้และเทคโนโลยีมาตอบสนองวิถีชีวิตที่มีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ลองมาทำความเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ผ่านคำถามพื้นฐาน 5 ประเด็นสำคัญ เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง สู่จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุด คือ การนำมาใช้พัฒนา คุณภาพชีวิตเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับตนเองและสังคม

ร่วมค้นหาคำตอบ และสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพได้ที่ HEALTH TECH EXHIBITION นิทรรศการทางเลือกสร้างเสริมสุขภาพ  จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 15 ธันวาคม 2562 ณ โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี สาทร กรุงเทพฯ เปิดบริการ อังคาร-เสาร์ (10.00-17.00 น.) ปิดทุกวันอาทิตย์จันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2XDxfin

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม