ห่วงธาลัสซีเมียแฝง แนะตรวจเลือดก่อนแต่งงาน

โดย
| |
อ่าน : 845

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐออนไลน์

ห่วงธาลัสซีเมียแฝง แนะตรวจเลือดก่อนแต่งงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

ธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคโลหิตจางที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางพันธุกรรมระดับยีน ทำให้การสร้างฮีโมโกบิล (Hemoglobin; Hb) ซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ส่งผลให้เม็ดเลือดแดงมีอายุสั้น แตกง่าย ถูกทำลายง่าย จัดเป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดในโลก ขณะที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสจะเป็นพาหะของธาลัสซีเมียชนิดใดชนิดหนึ่งถึงร้อยละ 30-40 การตรวจเลือดเป็นวิธีที่แน่นอนที่สุด ในการหาโรคธาลัสซีเมีย หรือผู้ที่เป็นพาหะยีนแฝง

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า คนไทยมีโอกาสพบยีนโรคธาลัสซีเมียแฝงสูงถึงร้อยละ 40 ผู้ที่มีโอกาสพบยีนโรคนี้ได้แก่ คู่สมรสที่มีลูกที่มีญาติเป็นโรคนี้ และผู้ที่มีญาติเป็นโรคนี้หรือมียีนแฝง ซึ่งผู้ที่ควรตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยภาวะยีนแฝง คืออยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาสมีลูก กำลังจะแต่งงานหรือวางแผนมีลูกผู้ที่มีญาติเป็นโรคธาลัสซีเมีย หรือมียีนแฝง

ทั้งนี้ ฝากครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ไม่เกิน 8-12 สัปดาห์ เพื่อตรวจเลือดว่ามียีนแฝงหรือไม่ ถ้าพบว่ามีต้องรีบนำสามีมาตรวจเลือดว่ามียีนธาลัสซีเมียแฝงหรือไม่ หากมีแพทย์จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมีย และการตรวจทารกในครรภ์ว่าเป็นหรือไม่เมื่อตั้งครรภ์ 10-20 สัปดาห์ ซึ่งผู้ป่วยธาลัสซีเมียต้องมีวินัย ทั้งการรับประทานยา ออกกำลังกาย เลี่ยงกินอาหารมีธาตุเหล็กสูง มาพบแพทย์เพื่อรับเลือดสม่ำเสมอทุก 2-6 สัปดาห์

รศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด นวัตกรรมใหม่ที่รักษาให้หายขาด ยังไม่ได้บรรจุในแนวทางรักษามาตรฐานของไทย อยู่ระหว่างทำประชาพิจารณ์ รักษาโดยยีนบำบัด แต่ราคาสูงมากถึง 50 ล้านบาท ไม่ครอบคลุมระบบประกันสุขภาพ ไม่เหมือนวิธีที่ได้รับรอง เช่น รับเลือดรับยาขับเหล็ก ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากพี่น้องพ่อแม่เดียวกัน อย่างไรก็ตามวิธีที่ดีที่สุดควรป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม