ขับเคลื่อนหลักสูตรเพศศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

| |
อ่าน : 2,548

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ

ภาพประกอบจาก สยามรัฐ

ขับเคลื่อนหลักสูตรเพศศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน thaihealth

สสจ.โคราช ระดมสมองครู อบจ.ขับเคลื่อนหลักสูตรเพศศึกษาสร้างภูมิคุ้มกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมวางแผนงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา และเครือข่ายการทำงานภาคประชาสังคม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 58 แห่ง และบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 120 คน รับฟังนายศิวะยุทธ สิงห์ปรุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.นครราชสีมา ในฐานะผู้ประสานงานโครงการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ชี้แจงให้ความรู้การจัดการเรียนรู้การสอนเพศศึกษาหรือเพศวิถีพร้อมระดมสมองวางแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและระบบดูแลช่วยเหลือตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ร.ต.หญิงระนองรักษ์ ฯ นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด โดยเฉพาะวัยรุ่นช่วงย่างเข้าสู่วัยรุ่นที่มีปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะโลกโซเชียลที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ครอบครัวและโรงเรียนต้องให้การดูแลและความรู้กับเด็กวัยรุ่นให้มากๆ ตนได้กำชับให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา 58 แห่ง ซึ่งมีจำนวนนักเรียนร่วม 3 หมื่นคน ปรับเปลี่ยนบริบทและยอมรับสภาพความเป็นจริงกับปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและเพศทางเลือกทั้งชายรักชายและหญิงรักหญิง อย่าปิดบังและกีดกัน ต้องช่วยกันขับเคลื่อนการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยจัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งให้กลับมาเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ

นายศิวะยุทธ ฯ ผู้ประสานงานโครงการ ฯ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการในรูปแบบคณะอนุกรรมการ โดยมีชุมชน องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สถานศึกษาในท้องถิ่นร่วมคิดร่วมวางแผนและสนับสนุนทรัพยากรที่มีความจำเป็นให้เกิดการกระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ เพศศึกษาอย่างเปิดเผย เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตในการคิดไตร่ตรองสามารถเผชิญปัญหาความจริงที่ปรากฏในโลกโซเซียล อย่างมีสติและเลือกทางที่เหมาะสม รวมทั้งจัดทำระบบช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านสังคมควบคู่ สิ่งที่น่าเป็นห่วง ขณะนี้บางรายเป็นผู้ผลิตสื่อลามกไม่ใช่เสพสื่ออย่างเดียว ดังนั้นครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดซึ่งมีส่วนสำคัญ ต้องดูแลให้คำแนะนำ กำลังใจ โดยเฉพาะประชากรบางกลุ่มที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลองค์ความรู้ในการป้องกันปัญหาได้ยาก เช่น กลุ่มที่มีอายุน้อยแต่ตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์เร็วและเข้าสู่การใช้ชีวิตครอบครัวเร็วเกินไป บุคคลที่ไม่พร้อมเข้าสู่บทบาทการเป็นพ่อ แม่ ,กลุ่มที่อพยพจากต่างถิ่นและกลุ่มไม่เข้าถึงภาคการศึกษา จึงได้ปรับแนวทางเชิงรุกให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม