เปลี่ยนร้านเหล้าเป็นร้านนมสร้างสุข

| |
อ่าน : 1,246

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ภาพประกอบจาก มหาวิทยาลัยพะเยา

เปลี่ยนร้านเหล้าเป็นร้านนมสร้างสุข thaihealth

มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าเปลี่ยนร้านเหล้าเป็นร้านนมสร้างสุข ส่งเสริมให้นิสิตและเยาวชนหันมาดื่มนม รักสุขภาพ ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่และยาเสพติด

นายพิเชษฐ ถูกจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรงานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต และผู้แทนนิสิต ร่วมประชุมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประชุมได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนแนวคิดวิธีการเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยง ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ “การหนุนเสริมศักยภาพ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยการจัดกิจกรรมร้านนมสร้างสุขขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตและเยาวชนหันมาดื่มนม รักสุขภาพ ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่และยาเสพติด อีกทั้งเป็นการยกย่องร้านนม ที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่โซนนิ่งสถานศึกษา ของจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการจัดกิจกรรม Halloween Milk party ขึ้น ณ ร้านนม ฮิมมอ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม