เปลี่ยนร้านเหล้าเป็นร้านนมสร้างสุข

| |
อ่าน : 2,210

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

ภาพประกอบจาก มหาวิทยาลัยพะเยา

เปลี่ยนร้านเหล้าเป็นร้านนมสร้างสุข thaihealth

มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดเหล้าเปลี่ยนร้านเหล้าเป็นร้านนมสร้างสุข ส่งเสริมให้นิสิตและเยาวชนหันมาดื่มนม รักสุขภาพ ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่และยาเสพติด

นายพิเชษฐ ถูกจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรงานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต และผู้แทนนิสิต ร่วมประชุมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า ภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการประชุมได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนแนวคิดวิธีการเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยง ให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ “การหนุนเสริมศักยภาพ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยการจัดกิจกรรมร้านนมสร้างสุขขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตและเยาวชนหันมาดื่มนม รักสุขภาพ ห่างไกลจากเหล้าบุหรี่และยาเสพติด อีกทั้งเป็นการยกย่องร้านนม ที่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในบริเวณพื้นที่โซนนิ่งสถานศึกษา ของจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีการจัดกิจกรรม Halloween Milk party ขึ้น ณ ร้านนม ฮิมมอ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม