ปลุกพลังบวกสร้างจิตสำนึกห่างไกลเหล้า-บุหรี่

| |
อ่าน : 2,393

ที่มา :  เดลินิวส์

ปลุกพลังบวกสร้างจิตสำนึกห่างไกลเหล้า-บุหรี่ thaihealth

สพป.น่านปลุกพลังบวกสร้างจิตสำนึกห่างไกลเหล้า-บุหรี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) น่าน เขต 1 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนเครือข่าย โครงการปลุกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมี ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 ประธานพิธีเปิดการอบรมฯ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กปฐมวัย 3-6 ปี ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และศูนย์พัฒนาเด็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน 40 แห่ง ผู้บริหาร และครู ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ สช.

ทั้งนี้ โครงการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปีงบประมาณ 2561-2563 เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม ชุดกิจกรรม และคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า และบุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุดสื่อสารความรู้สู่ผู้ปกครอง นำไปสู่การทดลองใช้ ถอดบทเรียน จากโรงเรียนทดลอง จนนำไปสู่การตั้งโรงเรียนต้นแบบ การจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 3 แห่ง สังกัดละ 1 แห่ง คือ สังกัด สพฐ. สช. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำข้อตกลงความร่วมมือการขยายผลเผยแพร่ต่อไป

ดร.อัศรายุทธ กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงเหล้าและบุหรี่ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย มีความรู้และทักษะการจัดกิจกรรมปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ในการปลูกพลังบวกสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง สำหรับเด็กปฐมวัย และลดปัจจัยเสี่ยงของผู้ปกครองจากเหล้าและบุหรี่ อย่างไรก็ตามพบว่า ประเทศไทยพบปัญหาต่าง ๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาด้านสังคม ปัญหายาเสพติด ปัจจัยเสี่ยงของเด็ก เยาวชน ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านสุราและบุหรี่

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม