กิจกรรมหลังออกพรรษาที่พังงา

| |
อ่าน : 3,995

ที่มา : แนวหน้า

ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า

กิจกรรมหลังออกพรรษาที่พังงา thaihealth
          

ออกพรรษาแล้ว หลายพื้นที่ได้จัดกิจกรรมตามประเพณี ของแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะในภาพใต้ส่วนใหญ่จะมีประเพณีชักพระ ภาคอื่นๆ ก็จัดตักบาตรเทโวโรหณะ น่าปลื้มใจคือกิจกรรมต่างๆ ที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนจัดขึ้นไม่มีอบายมุขเข้าไปสอดแทรก

ก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ จ.พังงา ฐานที่มั่นของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯและรมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มีการ "วิ่งตากแดด ปอดขยับ ตับพักผ่อน @ พังงา ครั้งที่ 1" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณหลาดหลังเขา ตำบลบ้านตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ทั้งนักวิ่งขาประจำหรือผู้ที่เริ่มวิ่งต่างได้ซึมซับความอบอุ่น ความประทับใจไปตลอดเส้นทาง ท่ามกลางสายหมอก เพราะชุมชนบ้านตากแดดเจ้าภาพหลัก ในการจัดงานแห่งนี้ สั่งสมความเข้มแข็งของผู้คนด้วยการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาต่อเนื่องหลายปี จนชุมชนเกิดความตระหนัก ตื่นตัว เกิดผู้คนต้นแบบที่หันมาใส่ใจ รักษาสุขภาพอย่างจริงจัง คึกคัก

"ผลตอบรับดีเกินคาด ตอนแรก เราตั้งเป้าว่า 500 คน ก็ยังคิดว่า จะถึงไหมนะเพราะเป็นชุมชนเล็กๆ แต่จนวันที่ปิดรับสมัครมีนักวิ่งสมัครเข้ามาเกือบหนึ่งพันคน ช่วงเตรียมงาน ชาวบ้าน ออกมาช่วยกันตัดหญ้า ปลูกต้นปอเทือง เต็มสองข้างทาง เด็กๆ จากโรงเรียนบ้านตากแดด มาช่วยกันเก็บขยะ รักษาความสะอาด ในวันวิ่งดอกไม้ ต้นไม้ที่เราช่วยกันปลูกก็บานพอดี เกิดเส้นทาง สวยงาม เด็กๆ มีการจัดแสดงโชว์ความสามารถ ชาวบ้านที่ไม่ได้มาวิ่ง ต่างก็ออกมาปรบมือส่งเสียงให้กำลังใจนักวิ่ง ส่วนชาวบ้านที่ค้าขายในตลาดนัด "หลาดหลังเขา" ก็ยิ่งตั้งใจทำของมาขาย นักวิ่งจึงประทับใจกันมาก" นายวิชัช ชูดวง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสวนพริก ตำบลบ้านตากแดด บุคคลต้นแบบเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ที่ได้ชักชวนลูกบ้านให้หันมาใส่ใจสุขภาพ ลด ละ เลิก เหล้าอย่างแข็งขันตั้งแต่ปี 2558 เล่าถึงบรรยากาศวันงาน

กมลวรรณ จิตหวัง ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพังงา กล่าวว่า เครือข่ายฯ ร่วมกับชาวบ้าน รณรงค์งดเหล้าอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ทั้งการเฝ้าระวัง การกระตุ้น บังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์งานบุญ ประเพณีปลอดเหล้า ซึ่งในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา และปัจจุบันชุมชนบ้านตากแดด มีความตั้งใจที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการร่วมกันพัฒนาตลาด "หลาดหลังเขา" เครือข่ายฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมรณรงค์ ที่สามารถสร้างความ เข้มแข็งต่อชุมชนในมิติอื่นๆ กิจกรรม "วิ่งตากแดด ปอดขยับ ตับพักผ่อน  @พังงา  ครั้งที่ 1"  จึงจัดขึ้นทั้งเพื่อสร้างเสริม สุขภาพที่ดีให้กับผู้เข้าร่วม สร้างขวัญ กำลังใจ ในการงดเหล้าครบพรรษา และทั้งเพื่อ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดพังงา กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ ให้แก่ชุมชนพื้นที่อีกด้วย

การวิ่งเชื่อมโยงกับการงดเหล้าอย่างชัดเจน ในช่วงเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจงดเหล้า การวิ่งช่วยสร้างจิตใจที่ เข้มแข็ง เสริมกำลังใจ มาเจอเพื่อนๆ ที่มาออกกำลังกายร่วมกัน ช่วยลดความอยากที่จะกลับไปดื่ม ซึ่งหากไม่มีกิจกรรม เราอาจคิดว่าเราหยุดดื่มคนเดียวหรือ แต่พอทำกิจกรรมนี้ เขาจะรู้ว่ามีคนมาร่วมทำกิจกรรมพักตับร่วมกันเยอะและยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยาก ลด ละ เลิก คนที่ยังดื่มอยู่ เมื่อเห็นความคึกคักของผู้คนที่รักสุขภาพก็จะยิ่งตระหนักตื่นตัว ซึ่งกระบวนการที่ดีมีส่วนร่วม ยังช่วย จุดประกายให้ผู้คนมาวิ่งประจำ ไม่ใช่แค่วันนี้ เหมือนความตั้งใจของเขาที่มาซ้อมกันบ่อยๆ ก่อนถึงวันวิ่งจริง นักวิ่งได้เห็นรอยยิ้มของคนในพื้นที่ เห็นความตั้งใจในการจัด การต้อนรับ เขาได้กำลังใจจากการวิ่งแล้วยังได้พลังจากผู้คนกลับไปด้วย

ประเพณีปลอดเหล้า ซึ่งในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือนของทุกปี มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าครบพรรษา และปัจจุบันชุมชนบ้านตากแดด มีความตั้งใจที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการร่วมกันพัฒนาตลาด "หลาดหลังเขา" เครือข่ายฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมรณรงค์ ที่สามารถสร้างความ เข้มแข็งต่อชุมชนในมิติอื่นๆ กิจกรรม "วิ่งตากแดด ปอดขยับ ตับพักผ่อน  @พังงา  ครั้งที่ 1"  จึงจัดขึ้นทั้งเพื่อสร้างเสริม สุขภาพที่ดีให้กับผู้เข้าร่วม สร้างขวัญ กำลังใจ ในการงดเหล้าครบพรรษา และทั้งเพื่อ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดพังงา กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ ให้แก่ชุมชนพื้นที่อีกด้วย

การวิ่งเชื่อมโยงกับการงดเหล้าอย่างชัดเจน ในช่วงเข้าพรรษาหลายคนตั้งใจงดเหล้า การวิ่งช่วยสร้างจิตใจที่ เข้มแข็ง เสริมกำลังใจ มาเจอเพื่อนๆ ที่มาออกกำลังกายร่วมกัน ช่วยลดความอยากที่จะกลับไปดื่ม ซึ่งหากไม่มีกิจกรรม เราอาจคิดว่าเราหยุดดื่มคนเดียวหรือ แต่พอทำกิจกรรมนี้ เขาจะรู้ว่ามีคนมาร่วมทำกิจกรรมพักตับร่วมกันเยอะและยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยาก ลด ละ เลิก คนที่ยังดื่มอยู่ เมื่อเห็นความคึกคักของผู้คนที่รักสุขภาพก็จะยิ่งตระหนักตื่นตัว ซึ่งกระบวนการที่ดีมีส่วนร่วม ยังช่วย จุดประกายให้ผู้คนมาวิ่งประจำ ไม่ใช่แค่วันนี้ เหมือนความตั้งใจของเขาที่มาซ้อมกันบ่อยๆ ก่อนถึงวันวิ่งจริง นักวิ่งได้เห็นรอยยิ้มของคนในพื้นที่ เห็นความตั้งใจในการจัด การต้อนรับ เขาได้กำลังใจจากการวิ่งแล้วยังได้พลังจากผู้คนกลับไปด้วยด้าน วรารัตน์ ชุ่มชื่น  กรรมการบริหาร "หลาดหลังเขา" กล่าวว่า "หลาด หลังเขา" เป็นความภูมิใจของชาวบ้าน เพราะเป็นตลาดที่รวบรวมทั้งสินค้าภูมิปัญญา อาหารพื้นบ้าน พืชผลการเกษตร การได้มาร่วมกับเครือข่ายประชาคม งดเหล้าจังหวัดพังงาจัดงานนี้อย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทำให้ งาน "วิ่งตากแดด ปอดขยับ ตับพักผ่อน" เกิดรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยกระจายรายได้ สู่ชาวบ้านอย่างจับต้องได้

"เราร่วมกันคิดขึ้นมาว่า  ก็เรามีตลาดอยู่แล้ว เงินที่นักวิ่งจ่ายค่าเข้าร่วมกิจกรรม เราจึงให้คูปอง 50 บาท ซื้อของใน "หลาดหลังเขา" ตรงนี้นักวิ่งชอบมาก เขาเลือกได้ว่าจะจับจ่ายอะไร มีทั้งอาหารพื้นเมือง ขนมโบราณ พืชผัก ผลไม้ งานฝีมือ เกิดเงินหมุนเวียนในตลาดหลายหมื่นบาท เป็นการจัดงานที่คำนึงถึงผลประโยชน์ความต้องการของคนในชุมชนจริงๆ ไม่ใช่วิ่งเสร็จแล้วต่างคนต่างแยกย้าย สร้างความประทับใจและความแตกต่าง"

สำหรับ วิ่งตากแดด ปอดขยับ ตับพักผ่อน @พังงา ครั้งที่ 1 นอกจากชาวบ้านชุมชนบ้านตากแดดที่มาร่วมลงแรงกันอย่างแข็งขันแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดพังงา เช่น สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) เครือข่ายประชาคม งดเหล้าภาคใต้ตอนบน เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดพังงา หลาดหลังเขา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองพังงา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตากแดด โรงเรียนบ้านตากแดด ชมรม อสม. ตากแดด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตากแดด รวมถึงชมรม สมาคม ห้างร้านภาคเอกชนในพื้นที่อย่างคับคั่ง

สำหรับนักวิ่งหลายคนต่างบอกต่อ กันอย่างสดชื่น ว่า "ดีมากเลย ไว้เดี๋ยว เจอกันใหม่นะ"  นับเป็นกิจกรรมที่มีทั้ง ความประทับใจ ความคึกคัก เป็นความ ตั้งใจอย่างเข้มแข็งที่จะลดละเลิกเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ จากชุมชนบ้านตากแดด ชุมชนเล็กๆ แห่งนี้ ที่สามารถพัฒนาไปสู่มิติสุขภาวะได้อย่างเป็นรูปธรรม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เทคโนโลยีด้านการแพทย์  ชุมชนตำบลโคกสลุง  เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  การจัดการสุขภาพมิติใหม่  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth จดหมายข่าว ศูนย์เรียนรู้บ้านเปร็ดใน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ฉบับพิเศษ  เบาะนั่งนิรภัย  ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก  ถุงลมโป่งพอง  สงกรานต์ไทยดั้งเดิม  ยุงกัด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วิ่งสู่ชีวิตใหม่ run for new life Thai Health Day Run 2012 วิ่งเพื่อสุขภาพ ชวนขยับทั้งประเทศ ความปลอดภัยในการแข่งขัน การเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนวิ่ง เส้นทางการเดิน-วิ่ง  ถวายเป็นพระราชกุศล  โครงการวัดสร้างสุข  แท้ง  การตัดสินใจ  ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม  วัยรุ่นกับบุหรี่  อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ  หูชั้นกลางอักเสบ  นักข่าวพลเมือง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม