พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

| |
อ่าน : 1,930

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 thaihealth

สสส.เสริมศักยภาพเยาวชนเข้ารอบประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ขนทัพวิทยากร Workshop อัดแน่นสามวัน หวังผลิตนวัตกรรุ่นใหม่ไอเดียดี ต่อยอดความสำเร็จในซีซั่นแรก

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 เพื่ออบรมเสริมทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้เยาวชน 18 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการประกวด ThaiHealth Inno Awards 2019

พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 thaihealth

นพ.วีระพันธ์  สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 กล่าวว่า รายงานการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย ปี 2557 ระบุว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 368,000 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนคนไทย 10 คน เสียชีวิตด้วยโรค NCDs 8 คน และคาดว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในทุกปี ปัจจุบันหลายหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ เพื่อแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับ สสส. ได้พัฒนายุทธศาสตร์เฉพาะสำหรับการทำงาน ปี 2561-2563 ที่กำหนดให้พัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและนวัตกรรมทางสังคม เกิดเป็นโครงการ ThaiHealth Inno Awards ครั้งที่1 ปี 2561 โดยความร่วมมือกับมูลนิธิวายไอวาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย ในการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันการเกิดปัจจัยเสี่ยงคร่าชีวิตคนไทย  

“สสส.เชื่อว่าการสนับสนุนให้เยาวชนลุกขึ้นมาสำรวจปัญหาและร่วมแก้ไข คือการผลิต Active Citizen หรือคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความคิดสร้าง นำ ซ่อมสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆ อันเป็นหนึ่งในความยั่งยืนของการแก้ปัญหาสุขภาพอย่างแท้จริง” นพ.วีระพันธ์ กล่าว

พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 thaihealth

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานนวัตกรรม สสส. กล่าวว่า กิจกรรมสำคัญภายในโครงการ ThaiHealth Inno Awards 2019 คือการ Workshop พัฒนาทักษะนวัตกรให้กับทีมเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยในปีนี้มีทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ารอบ 10 ทีม และระดับอาชีวศึกษา 8 ทีม ตลอดทั้ง 3 วันมีวิทยากรหลายท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมตามหลัก Design Thinking การฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน การจัดทำแผนการดำเนินงาน และพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งผลงานเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และประกาศผลทีมชนะเลิศทั้งสองระดับในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

“ผลงานของทีมเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบในครั้งนี้มีความหลากหลายมาก เช่น ผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดภัย กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมการออกกำลังกาย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน และอุปกรณ์บำบัดฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น ซึ่ง สสส.หวังว่าโครงการประกวดครั้งที่ 2 นี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ เปิดมุมมอง และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับแนวทางการทำงานสร้างเสริมสุขภาพให้กับนวัตกรรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้ผลงานต้นแบบนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นจำนวนมาก หลังจากที่มีผลงานนวัตกรรมจากโครงการประกวดครั้งที่ 1 หลายชิ้น ที่ได้ถูกพัฒนาและนำไปใช้จริง ทั้งการต่อยอดของกลุ่มนักเรียน  และการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ผลงานนวัตกรรม NPK EASY 5 กิจกรรมพัฒนาชุมชนหนองป่าครั่ง ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยในปัจจุบันหนองป่าครั่งกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำเกษตรในพื้นที่จำกัด ขณะที่ผลงานนวัตกรรมเสาหลักจากยางพาราเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ได้รับการติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทเอกชนและอยู่ระหว่างการทดสอบเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงในอนาคต” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม