แนะมาตรการปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันโรค

| |
อ่าน : 529

ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

แนะมาตรการปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ป้องกันโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชน เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ช่วงเช้าอากาศเย็น สลับกับกลางวันอากาศร้อน ระวังป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก หรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพราะสถานที่เหล่านั้นอาจเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงภาพยนตร์ เรือนจำ ค่ายทหาร ค่ายฝึกตำรวจ โรงพยาบาล สถานพินิจ แคมป์คนงาน โรงงาน วัด เป็นต้น เน้นยึดหลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด เพื่อป้องกันโรค

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อกันผ่านการไอ จาม หรือติดมากับมือ และสิ่งของต่างๆ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ โทรศัพท์ ราวบันได แก้วน้ำและสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูง ตัวร้อน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก ไอ และมีน้ำมูกใส ผู้ป่วยมีโอกาสแพร่เชื้อได้ก่อนมีอาการ 2-3 วัน สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 5 ตุลาคม 2562 พบผู้ป่วยจำนวน 32,377 ราย มีผู้เสียชีวิต 8 ราย 

นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ กล่าวต่อไปว่า การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อป่วย ไอ หรือจาม ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ก่อนรับประทานอาหาร เลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม หรืออยู่ในสถานที่คนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก ให้หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรมกับผู้อื่นเมื่อป่วย เพื่อให้หายป่วยเร็วขึ้น และไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น สำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง  ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมอง  ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ที่เป็นโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม  หากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ควรพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอาจเสียชีวิตได้ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่สายด่วน  กรมควบคุมโรค โทร. 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม