แนะคนกรุงรักษาสุขภาพรับลมหนาว

โดย
| |
อ่าน : 629

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์

แนะคนกรุงรักษาสุขภาพรับลมหนาว thaihealth

แฟ้มภาพ

ปลัดกรุงเทพมหานคร เผยมาตรการเตรียมความพร้อม ดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงฤดูหนาว เน้นเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก คนชราและสตรีมีครรภ์ ขณะที่คนทั่วไปควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2562 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งสภาพอากาศจะมีความแปรปรวน อาจทำให้อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนทำให้ร่างกายป่วยด้วยโรคติดต่อได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด สุกใส มือ เท้า ปาก และอุจจาระร่วงซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไปเด็กเล็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบ หืด และผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ ได้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ การวินิจฉัยและการให้การรักษาที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาโรค และจัดการสำรองยาให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย โดยได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการเชิงรุก ด้วยการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคแก่ประชาชนและเครือข่าย พร้อมทั้งจัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้โรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูหนาว ตามจุดบริการต่างๆ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

จึงขอให้ประชาชนระมัดระวัง ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ดื่มน้ำสะอาด เลือกซื้อน้ำแข็งที่สะอาดไม่มีตะกอน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดก่อนรับประทานอาหาร สำหรับผู้ป่วยควรอยู่บ้านไม่ควรเข้าไปที่ชุมชน แต่หากจำเป็นให้สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม