อบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด

| |
อ่าน : 1,625

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง

ภาพประกอบจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง

    อบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด thaihealth

จังหวัดระนองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพด้วยดุลยภาพบำบัด ซึ่งดำเนินการโดย มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำหลักดุลยภาพศาสตร์ มาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ในงานอนามัยโรงเรียน เนื่องจากหลักดุลยภาพศาสตร์ เป็นหลักแนวคิดการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ร่วมกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย เจ็บปวด จากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย โดยคัดเลือก พื้นที่จังหวัดระนองเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเข้าใจในหลักดุลยภาพศาสตร์ สามารถนำไปขับเคลื่อนในโรงเรียนและชุมชนให้สามารถดูแลและป้องกัน ส่งเสริม รักษาฟื้นฟูสุขภาพด้วยแนวคิด ดุลยภาพบำบัด ลดอุบัติเหตุการการเจ็บป่วย เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่จำเป็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม