อบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด

| |
อ่าน : 1,794

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง

ภาพประกอบจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง

    อบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด  thaihealth

จังหวัดระนองจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดุลยภาพบำบัด สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพด้วยดุลยภาพบำบัด ซึ่งดำเนินการโดย มูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำหลักดุลยภาพศาสตร์ มาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ ในงานอนามัยโรงเรียน เนื่องจากหลักดุลยภาพศาสตร์ เป็นหลักแนวคิดการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย ร่วมกับการปรับพฤติกรรมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย เจ็บปวด จากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย โดยคัดเลือก พื้นที่จังหวัดระนองเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครูอนามัยโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดระนองเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเข้าใจในหลักดุลยภาพศาสตร์ สามารถนำไปขับเคลื่อนในโรงเรียนและชุมชนให้สามารถดูแลและป้องกัน ส่งเสริม รักษาฟื้นฟูสุขภาพด้วยแนวคิด ดุลยภาพบำบัด ลดอุบัติเหตุการการเจ็บป่วย เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของโครงสร้างร่างกาย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่จำเป็น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

พริตตี้  ท้องอืด ท้องเฟ้อ โรคระบบทางเดินอาหาร พฤติกรรม การรับประทานอาหาร  ละเว้นเนื้อสัตว์  4 มิติ  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประสานวิชาการ สสพ. คนพิการในสังคมไทย  การลงทุนเพื่อสุขภาพผ่านการมองกฎบัตร ออตตาวา  ศิลปะวัฒนธรรม  โซเชียล เอนเตอร์ไพรส์  คลื่นสมอง  ความสมดุล  ฤทธิ์แอลกอฮอล์  ผู้บริหารโครงการนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ  ข้อเท้า  ระวังโรคที่มากับหน้าฝน  ทรัพยากรบุคคล  พัฒนาฝีมือแรงงาน  เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน  ผื่นผ้าอ้อม  BACK-GROUND DIABETIC RETINOPATHY  เลขานุการเครือข่าย สสส. โลก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม