กำหนดการแถลงข่าวและสัมมนา GOOD GUY RUN DNA SEMINAR 2019

โดย
| |
อ่าน : 264
กำหนดการแถลงข่าวและสัมมนา 
GOOD GUY RUN DNA SEMINAR 2019
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

13.00 น.     ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหน้างาน 
13.30 น.     VTR Good Guy Run 
13.32 น.     พิธีแถลงข่าว Good Guy Run โดยประธานกรรมการ ป.ป.ช. (TBC)
• ดร.มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
• ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
• คุณประสาร จิรชัยสกุล ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย (TBC)
14.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง และร่วมกิจกรรมถ่ายภาพหน้างาน
14.30 น.     สัมมนา “GOOD GUY RUN DNA SEMINAR 2019 วิ่งดี วิ่งดัง ปังทุกงานวิ่ง”
- ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตภาวะ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
- คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร บริษัท MICE & Communication, บางแสน 21
- คุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ บริษัท มูฟ เอเชีย จำกัด
- MR. TANAKA MANABU อดีตผู้บริหารระดับสูงของสมาพันธ์กรีฑาประเทศญี่ปุ่น และเป็นอดีต ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Tokyo Marathon
- MR. KIMURA YASUTO บริษัท R-bies ผู้ดำเนินการเรื่อง Race Technology and Registration, Participantation and Database Management, Race management and operations ซึ่งบริหาร races ต่างๆ ในประเทศกว่า 1,500 events ทั่วประเทศญี่ปุ่น และบริหารจัดการข้อมูลนักวิ่ง กว่า 500,000 คน ในประเทศญี่ปุ่น
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม