ภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว

| |
อ่าน : 1,648

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.เชียงรายแนะประชาชนให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวปี 2562 นี้

นายแพทย์ทศเทพ  บุญทอง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ประเทศไทยตอนบนจะเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณกลางเดือน ต.ค.62 และสิ้นสุดฤดูหนาวกลางเดือน ก.พ.63 ช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของเดือน ธ.ค.62 ถึงปลายเดือน ม.ค.63 ภาคเหนือตอนบนอุณหภูมิประมาณ 7-14 °C นั้น ซึ่งในช่วงฤดูหนาวนี้เชื้อโรคบางชนิดสามารถมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น แพร่กระจายได้ง่ายและเร็วกว่าในฤดูกาลอื่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน จึงขอให้ระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มพบมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก 2. ภัยสุขภาพ ได้แก่ ภัยจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากหมอกลงจัด

จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ 1 ม.ค. -   9 ต.ค.62 จังหวัดเชียงรายพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 4,124 ราย เฉพาะเดือน ม.ค.-ก.พ.62 พบผู้ป่วยมากถึง 2,031 ราย และพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก จำนวน 1,681 ราย ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้ง่ายโดยการหายใจเอาเชื้อที่ฟุ้งกระจายในอากาศ และแพร่กระจายได้กว้างขวางในที่ๆ คนอยู่แออัด อาการของผู้ป่วยคือ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัว บางรายอาจมีอาการรุนแรงเกิดภาวะปอดบวมหรือสมองอักเสบได้ การป้องกันโรค คือดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัด ผู้ป่วยให้รับประทานยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ และดูแลร่างกายให้อบอุ่น พักผ่อนให้มากๆ หยุดเรียน หยุดทำงาน สวมหน้ากากอนามัย ถ้าไข้ไม่ลดลงภายใน 2 วัน ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว โรคที่สำคัญอีกโรคหนึ่ง คือ โรคมือ เท้า ปาก โรคนี้ส่วนมากพบในทารกและเด็กเล็ก เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้าไปทางปากโดยตรงจากการติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผลหรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนการป้องกันโรค ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในชุมชน ในช่วงที่มีการระบาด ควรอยู่ในที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี ที่สำคัญ หากพบเด็กป่วยหรือสงสัย ต้องแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มเพื่อน ให้หยุดพักที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ

ด้านภัยสุขภาพที่ควรระวังในช่วงฤดูหนาว คือ การสูดดมก๊าซพิษและขาดอากาศหายใจจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ข้อแนะนำในการปฏิบัติ คือ ให้ตรวจสอบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ระบบแก๊ส ต้องได้มาตรฐานและปลอดภัย ติดตั้งในห้องที่มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ติดป้ายเตือนและบอกถึงวิธีใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่นไว้อย่างชัดเจน รวมถึงสังเกตอาการระหว่างการอาบน้ำในห้องน้ำ เช่น วิงเวียน หน้ามืด หายใจลำบาก ควรรีบออกจากห้องน้ำ หรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติ ควรรีบเปิดประตู ปิดเครื่องทำน้ำอุ่น และออกจากห้องน้ำทันที ไม่ควรอาบน้ำนาน ควรเว้นระยะเวลา 15-20 นาที เพื่อให้อากาศระบายออก และอีกหนึ่งภัยสุขภาพที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษคือ อุบัติเหตุทางถนนเนื่องจากมีหมอกลงจัด การเดินทางไปท่องเที่ยวช่วงนี้อาจเจอหมอกลงจัดและทัศนะวิสัยที่ไม่ดี เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย หากทัศนะวิสัยไม่ดี หมอกลงจัด ไม่ควรเดินทาง หรือหากจำเป็นควรขับด้วยความระมัดระวัง และเปิดไฟหน้าช่วงที่มีหมอกลงจัด พักผ่อนให้เพียงพอก่อนขับทางไกล ตรวจสอบสภาพรถ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและพร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามกฎจราจร และไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างให้แข็งแรง ด้วยการยึดหลัก 5 อ. รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ รักษาอารมณ์ ให้แจ่มใส ร่าเริง อุจจาระดี คือ รับประทานอาหารที่มีกากใย และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากพบเหตุฉุกเฉินให้โทรติดต่อ 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่งโมง.

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม