มหาลัย อาเซียนจับมือ แก้วิกฤติสุขภาพ

| |
อ่าน : 1,591

ที่มา : เดลินิวส์

ภาพประกอบจากเดลินิวส์

 

มหาลัย อาเซียนจับมือ แก้วิกฤติสุขภาพ thaihealth

ในยุคที่สุขภาพกายใจสำคัญไม่แพ้กับความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความคิดใน การมี "มหาวิทยาลัยสุขภาพ เพื่อผลิตบุคคลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ" จึงถือกำเนิดเกิดขึ้น และเริ่มกระจายทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่มหาวิทยาลัย แห่งชาติฟิลิปปินส์ (University of the Philippines) กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จัดการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 2 "Moving towards Healthy University in Asia"  โดยมี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุนความร่วมมือการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยสุขภาพภายในประเทศ

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผอ.สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. เล่าว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการเครือข่ายเฉพาะทางด้าน ASEAN University Network - Health Promotion Network (AUN-HPN) เพื่อพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ ในการทำงานจะใช้กรอบมหาวิทยาลัยสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทาง 22 ประการ อันครอบคลุมถึง 1. ระบบที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ เช่น นโยบาย หลักสูตร งบประมาณ 2.สิ่งต้องห้ามสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ  เช่น เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด การพนัน และ 3. การสร้างเสริมสุขภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ เช่น กิจกรรมทางกาย อาหาร สุขภาพจิต เป็นต้น พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ออกปฏิญญามะนิลา ว่าด้วยเรื่องมหาวิทยาลัยในฐานะศูนย์กลางแห่งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมีสาระสำคัญว่า อาเซียนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางสุขภาพโลก (global health) และกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ทำให้ เกิดผลกระทบทั้งกับวิถีชีวิตของมนุษย์ สิ่งแวดล้อม

ดร.ณัฐพันธุ์ เล่าต่อว่า ในการประชุมครั้งนี้ "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ได้นำเสนอ "ระบบดูแลสุขภาพจิตนักศึกษา" เพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น เรื่อย ๆ เริ่มตั้งแต่การ "ค้นหานักศึกษาที่น่าจะต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต" นำเข้าสู่การประเมินภาวะจิตสังคม ให้คำปรึกษาทางด้านสภาพจิตใจ ทำกิจกรรมเชิงบวกนอกหลักสูตร ตลอดจน ให้คำแนะนำต่าง ๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย "CMU Mind" หากมีปัญหาก็จะมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาที่หน่วยจิตเวชของโรงพยาบาลเชียงใหม่ เพื่อรับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ได้จัดให้มีการ "ส่งเสริมวินัยการจราจรให้แก่นักศึกษา" หลังพบว่าในปี 2559-2561 มีนักศึกษาเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 350 ครั้ง ในจำนวนนี้ร้อยละ 78 เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยมีผู้เสียชีวิต 12 คนที่ไม่สวมใส่หมวกกัน น็อก ทางมหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้นักศึกษา ตั้งแต่การสวมใส่หมวกกัน น็อก คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ใช้ความเร็ว ห้ามจอดรถในที่ห้ามจอด เพื่อลดอุบัติเหตุภายในสถานศึกษา และขยายผลไปยังบริเวณชุมชนข้างเคียง

"มหาวิทยาลัย" คือบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยคนคุณภาพ พร้อมไปด้วยคลังทรัพยากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่สามารถสนับสนุนโครงการและบริการสาธารณสุขที่จำเป็น โดยเชื่อมั่นว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยในอาเซียนจะนำพาคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่ประชากรในภูมิภาค และความหวังในการมีสังคมที่แข็งแรง

มหาลัย อาเซียนจับมือ แก้วิกฤติสุขภาพ thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม