กำหนดการ งานมหกรรม สุขภาวะสร้างได้ด้วยมือเรา

โดย
| |
อ่าน : 668
กำหนดการ
งานมหกรรม "สุขภาวะสร้างได้ด้วยมือเรา"
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ ห้องไพบูลย์ศิริวัฒนธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
 
07.00 - 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 08.30 น.     กิจกรรมสัมพันธ์
08.30 - 09.00 น.     ประธานเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานและชมนิทรรศการ
09.00 - 09.30 น.     ประธานเข้าสู่ห้องประชุมไพบูลย์ศิริวัฒนธรรม
09.30 - 10.00 น.     ชมการแสดงจากพื้นที่เมืองน่านตำนานเก่า
• นางนิตยา พร้อมพอชื่นบุญ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน
ชมวิดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
• นางสาวเรวดี รัศมิทัศ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกล่าวเปิดงาน
10.00 - 10.30 น.     ปาฐกถา “สุขภาวะคนเมือง เรื่องของทุกคน”
 โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะ
10.30 น. - 12.00 น.     เสวนา หัวข้อ “สุขภาวะสร้างได้ด้วยมือเรา”
เมืองน่าน  สุขภาวะผ่านงานวัฒนธรรมกับเยาวชน
เมืองชุมแพ  เยาวชนฟื้นฟูเมือง
เมืองสุรินทร์  ลานความสุข
เมืองภาษีเจริญ เมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมแต่ขบวนการไม่โต
ผู้แทนท้องถิ่น วิธีการเข้าถึงงบประมาณท้องถิ่น
ดำเนินการโดย นายบุญทัน มาพงษ์
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
ดนตรีเยาวชน คนคลองเตย
13.00 - 14.00 น.     เวทีเสวนา“เด็กอยากเล่า เราอยากฟัง” “เด็ก บ้าน เมือง”
ภาคเหนือ เมืองเชียงใหม่ “เด็กๆ อยากได้แม่ข่าคืน”
ภาคใต้  เมืองปูยู “ยาเสพติด”
ภาค กทม.ปริมณฑล คลองเตย  “ที่นี่ บ้านฉันไล่ทำไม่!!!”
ภาคอีสาน เมืองชุมแพ  “FAKE NEW”
เมืองชนบท ไทยสามัคคี “เด็กกับป่า”
ดำเนินรายการโดย คุณสมภพ พร้อมพอชื่นบุญ
14.00 - 14.30 น.     แผนเดินหน้าต่อ (แบ่งกลุ่มย่อยแต่ละภาค กำหนดแนวทางในปีต่อไป)
14.30 - 15.00 น.     นำเสนอเวทีใหญ่
15.00 น.                   ปิดการประชุม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม