รณรงค์ลดอุบัติเหตุหน้าโรงเรียน

โดย
| |
อ่าน : 412

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์

สิงห์บุรีรณรงค์ลด อุบัติเหตุหน้าโรงเรียน thaihealth

แฟ้มภาพ

"โครงการลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการพัฒนาต้นแบบอาสาจราจร จ.สิงห์บุรี" นำร่องจากโรงเรียนต้นแบบจำนวน 5 แห่ง เพื่อความปลอดภัยของเด็ก เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญของวินัยจราจร และมีการขับขี่ปลอดภัย

นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "โครงการลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการพัฒนาต้นแบบอาสาจราจร จังหวัดสิงห์บุรี" โดยมี ดร.อิทธิกร ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน ประชาชนผู้มีจิตอาสา และภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เข้าร่วมประชุมรับฟัง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรีรณรงค์ลด อุบัติเหตุหน้าโรงเรียน thaihealth

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด (สอจร.) โดยเป็นโครงการนำร่องจากโรงเรียนต้นแบบจำนวน 5 แห่ง ในจังหวัดสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน

สิงห์บุรีรณรงค์ลด อุบัติเหตุหน้าโรงเรียน thaihealth

นายศิริชัย กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมในเรื่องอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สร้างความร่วมมือร่วมใจจิตอาสาและเสียสละ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก เยาวชน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของวินัยจราจร และมีการขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัด/สวมหมวกนิรภัยมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม