ชุมชนหนองภัยศูนย์ แหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า

โดย
| |
อ่าน : 1,938

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์

ชุมชนหนองภัยศูนย์ แหล่งเรียนรู้คนสู้เหล้า thaihealth

แฟ้มภาพ

หนองบัวลำภู ยกชุมชนหนองภัยศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ คนสู้เหล้าแห่งแรกของจังหวัด

จากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนคนสู้เหล้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยได้เลือก 1 ชุมชน เป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนารูปแบบอารยะชุมชนพึ่งพาตนเอง ซึ่งชุมชนหนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ถือเป็นชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าแห่งแรกที่ได้รับคัดเลือก

ชุมชนหนองภัยศูนย์ มีประชากรอาศัยในชุมชนกว่า 1,000  คน 280 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ปัญหาในชุมชนคือ การดื่มเหล้า และทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่น ขับรถแว้น พร้อมปัญหาการลักขโมย เนื่องจากเมื่อมีการจัดงานศพ หรืองานบุญ มักจะมีการเลี้ยงเหล้า พร้อมกับการเล่นพนัน จนในปี  2559 ต.หนองภัยศูนย์ โดย นายฉลาด โสภา กำนันตำบลหนองภัยศูนย์ ได้เรียกประชุมผ่านเวทีประชาคม เข้าร่วมปฏิญาณตนในการงดเหล้าเข้าพรรษา คนหัวใจเพชร เริ่มแรกมีเพียง 27 คน และในปี 2560 ได้ชวนสมาชิกคนหัวใจเพชร ร่วมกิจกรรม ชวน ช่วยเชียร์  ในการลด ละ เลิก ดื่มสุรา โดยได้ขอความร่วมมือจากคนในชุมชน  โรงเรียน และวัด

ปัจจุบันมีสมาชิกคนหัวใจเพชร 700 คน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาตรการชุมชน การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน งานบุญประเพณี งานศพปลอดเหล้า ส่งเสริมสัมมาชีพคนเลิกเหล้า จัดตั้งชมรมคนหัวใจเพชร สามารถสร้างกระบวนการการทำงานจนเป็นรูปธรรม ก่อนยกระดับพื้นที่ชุมชนหนองภัยศูนย์ ขึ้นเป็น "แหล่งเรียนรู้ชุมชนคนสู้เหล้า" มีกิจกรรมผลงานของชุมชนคนสู้เหล้าที่ประสบผลสำเร็จและเป็นต้นแบบ ด้านสัมมาชีพของคนเลิกเหล้า พร้อมผลิตกระปุกออมทรัพย์ไม่ซื้อเหล้าจากกระบอกไม้ไผ่

นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่า สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2560  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้รับคัดเลือกจากกรมการปกครองให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 155 นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า เป็นการขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอำเภอ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานนั้น ทางอำเภอเมืองหนองบัวลำภูได้บูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.หนองบัวลำภู และส่วนราชการอื่น ๆ

ในส่วนของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้คัดเลือกชุมชนหนองภัยศูนย์ เป็นชุมชนนำร่องในการดำเนินกิจกรรมชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าเข้มข้น เพื่อเป็นโมเดลในการพัฒนาพื้นที่อื่น เนื่องจากมีปัญหาชุมชนที่เกิดผลกระทบจากเรื่องเหล้า เช่น ปัญหาความยากจนในครัวเรือน ปัญหาทะเลาะวิวาทในงานบุญประเพณี ปัญหาการมั่วสุมดื่มสุราและยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในชุมชน รวมถึงปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงในลักษณะการแข่งขันซึ่งก่อให้เกิดอันตราย และเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ซ้ำยังร่วมกันก่ออาชญากรรมในชุมชนอีกด้วย

นางสุพัฒน์ สีนอเนตร อายุ 59 ปี กล่าวว่า เคยทนทุกข์ทรมานมากับพฤติกรรมการเมาเหล้าของสามี นานกว่า 30 ปี เสียทั้งเงิน เสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ครอบครัวไม่เคยมีความอบอุ่น ไปที่ไหนมีแต่คนนินทาสามี พ่อ แม่ ลูกมีปากเสียงทะเลาะกันทุกครั้งที่สามีและพ่อเมาเหล้า แต่หลังจากที่สามีเลิกเหล้า เข้าเป็นสมาชิกคนหัวใจเพชร มาเป็นเวลา 1 ปี รู้สึกมีความสุขมาก ครอบครัวมีความอบอุ่น พ่อลูกไม่เคยทะเลาะกันเลย และมีเงินเหลือจากการไม่ดื่มเหล้าของสามี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม