เปิดโมเดล...คนพิการต้องมีงานทำ

| |
อ่าน : 2,469

ที่มา : เดลินิวส์

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดโมเดล...คนพิการต้องมีงานทำ thaihealth

ย้อนไปเมื่อต้นปี 2557 มูลนิธินวัตกรรมภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการสนับสนุนการจ้างคนพิการเชิงสังคม หรือให้การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพอิสระ (ตามมาตรา 33 และ 35)เพื่อให้คนพิการมีงานทำใกล้บ้าน สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมคนทั่วไป โดยต้องได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด

ในปี 2562 สสส. และมูลนิธินวัตกรรมฯ ได้จัดงานเชิดชูหน่วยงานที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรภาคีร่วมขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม 6 องค์กร ได้แก่ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย สถาบันโค้ชไทย นอกจากนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ปี 2562 จำนวน 160 บริษัท และมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน โครงการ "ตู้ชื่นใจ" เพื่อคนพิการ จำนวน 75 องค์กร

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวในการเสวนา สู่การขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างยั่งยืนว่า "คนทุกคนมีความสามารถ สสส.เชื่อว่า หากคนพิการมีงานทำ จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่หมายรวมไปถึงสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย สังคม เศรษฐกิจ และปัญญา ซึ่ง สสส.สนับสนุนให้สังคมมีสุขภาวะที่ดี ไม่ใช่ให้คนพิการรู้เพียงปัจจัยเสี่ยง รู้เท่าทันเหล้าและบุหรี่ แต่ต้องมีงานทำอย่างสมศักดิ์ศรี ซึ่งเมื่อมีงานทำนอกจากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดียังนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี"

นายประยูร เจริญประวัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ให้ข้อมูลว่า ตู้ชื่นใจจะเป็นทุนในการขับเคลื่อนระยะยาว ได้เริ่มโครงการสองปีแล้วมีจำนวนตู้ 200 ตู้ ถือว่าตอบโจทย์ อำนวยความสะดวกให้พนักงานโรงงานเขาไม่ต้องออกมาข้างนอก ซึ่ง รายได้ทุกการซื้อสินค้า 5 เปอร์เซ็นต์จะหักเข้ามูลนิธินวัตกรรมสังคม ได้ปลูกฝังในกระบวนการธุรกิจเป็นซีเอสอาร์ในชีวิตประจำวันของคน ในสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชีวิตให้คนพิการ โดยมีเป้าหมาย 1,000 ตู้

ทั้งนี้จากการประเมินโครงการจ้างงานเชิงสังคม โดยทีดีอาร์ไอพบว่า การสร้างโอกาสงานเชิงสังคมให้คนพิการ 1 คนต้องใช้งบประมาณดำเนินการ 3,000 บาท โดยมูลนิธิฯ หาเงิน 1,000 บาทจากการระดมงบประมาณสนับสนุนผ่านตู้ชื่นใจ 1,000 บาทที่สอง มาจากการระดมงบประมาณจากบริษัทที่ต้องการสนับสนุน และอีก 1,000 บาท มาจากการระดมการสนับสนุนจากภาคประชาชนผ่านเว็บไซต์ www.taejai.com

เปิดโมเดล...คนพิการต้องมีงานทำ thaihealth

"การเข้าไปสนับสนุนการจ้างงานคนพิการของ สสส. ตลอด 5 ปีที่ผ่านมามีความก้าวหน้าตามลำดับ ซึ่ง สสส. ยืนยันที่จะให้การสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานผู้พิการตามมาตรา 33 และ 35 มากกว่ามาตรา 34 ที่บริษัท ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน และยังคงมองหานวัตกรรมใหม่เพื่อให้คนพิการเข้าถึงแหล่งงาน เช่นที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนให้ผู้พิการทำงานรณรงค์เมาไม่ขับ หรือสนับสนุนให้เป็นผู้ช่วยดูแลสุขภาพใน รพ.สต. เป็นต้น เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายที่สังคมจะไม่ทอด ทิ้งกัน" ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส.กล่าวทิ้งท้าย

หลากหลายช่องทางที่ผู้คนในสังคมมีส่วนช่วยให้ผู้พิการมีงาน เป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งทุกคนช่วยได้ง่ายสุดโดยเข้าไปบริจาคเงินสนับสนุนได้ที่ เทใจ.คอม หรือการนำตู้ชื่นใจ ไปติดตั้งในโรงงาน สถานที่ทำงาน เป็นต้น เหล่านี้จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นเกิดเป็นกลไกการจ้างงานผู้พิการที่ยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม