ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน

| |
อ่าน : 678

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน thaihealth 

แฟ้มภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แนะนำสตรี ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน หาความผิดปกติ ลดอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงสถานการณ์มะเร็งเต้านมว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในสตรีไทยเป็นอันดับต้นๆ ทุก 1 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน เมื่อเปรียบเทียบอุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทย พบว่า ภาคเหนือ มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 1 ในเพศหญิง มีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั้งหมด 8,239 ราย เฉลี่ยปีละ 1,648 ราย ค่าเฉลี่ยอัตราอุบัติการณ์โรคมะเร็งเต้านมเพศหญิงจังหวัดภาคเหนือ มีค่าเท่ากับ 27.9 ต่อ ประชากร 1 แสนราย สำหรับจังหวัดเชียงราย พบว่า มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นในสตรีเช่นกัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี ในปี 2558 - 2561 จังหวัดเชียงราย มีอัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมในสตรี สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งระดับประเทศ ระดับภาค ระดับเขต ระดับจังหวัด ในภาคเดียวกัน และจากข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ระหว่างปี 2560 - 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 589 ราย พบมากที่สุดช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป รวมทั้งพบในกลุ่มที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ

มะเร็งเต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านม มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งอาจจะเกิดกับท่อน้ำนมหรือต่อมน้ำนม ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมที่สำคัญได้แก่ ปัจจัยด้านกรรมพันธุ์ การรับประทานอาหารไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย การได้รับฮอร์โมนเป็นเวลานานกว่า 5 -10 ปี เช่น ยาคุมกำเนิด ฮอร์โมนทดแทนในสตรีวัยทองล้วนทำให้เพิ่มความเสี่ยงได้ และปัญหาที่พบ คือ หญิงไทย เพิกเฉยต่อการตรวจมะเร็งเต้านมในแต่ละปี ส่งผลให้เซลล์มะเร็งก่อตัวอย่างรวดเร็วและมาพบแพทย์จึงรู้ว่ามะเร็งร้ายลุกลามอยู่ระยะ 3 และ 4 แล้ว ซึ่งยากแก่การรักษา สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เป็นโรคที่สามารถรักษาได้ ถ้าพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ดังนั้น การลดอัตราการเสียชีวิตที่ดีที่สุด คือ การค้นหาผู้ป่วยในระยะเริ่มแรก มี 3 วิธี คือ การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน 3 - 7 วันหลังหมดประจำเดือน ด้วยสามนิ้ว สามสัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม แม้การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ ให้สังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีก้อนที่เต้านมหรือรักแร้ มีสิ่งผิดปกติไหลออกจากหัวนม หัวนมถูกรั้งหรือบุ๋ม ผิวเต้านมเหมือนผิวเปลือกส้ม ให้รีบไปตรวจที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม