ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

| |
อ่าน : 2,328

ที่มา :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ภาพประกอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นำผู้บริหารโรงเรียน 58 แห่ง เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ที่ห้องประชุมลำตะคอง 1 โรงแรมแคนทารีโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการใช้ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)นครราชสีมา และเครือข่ายการทำงานภาคประชาสังคม โดยมีตัวแทนจาก สสจ.นครราชสีมา, ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา 58 แห่ง ร่วมระดมสมองในการวางแผนการดำเนินงาน การนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ภารกิจขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้การสอนเพศศึกษา หรือเพศวิถีศึกษา ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และระบบดูแลช่วยเหลือที่มีแระสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียน เกิดภาวะความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ ที่เกิดจากกระบวนการของระบบสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ตลอดช่วงชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียนว่า สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงอายุเด็กที่เข้าสู่วัยรุ่น ฉะนั้นครอบครัวและโรงเรียนโดยเฉพาะคุณครู จึงเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะต้องให้การดูแล ให้ความรู้กับเด็กให้มากๆ ซึ่งในส่วนของตนในฐานะนายก อบจ.จึงได้มอบนโยบายกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 58 แห่ง ในการขับเคลื่อนให้มีการเรียนการสอนเรื่อวเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน เน้นจัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียน จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครองนักเรียนซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม