(ร่าง) กำหนดการ เวทีเสวนา ถอดรหัสโศกนาฎกรรมท้ายกระบะ ท้าอย่างไรไม่ซ้ำรอยเดิม

โดย
| |
อ่าน : 269
(ร่าง) กำหนดการ
กิจกรรม เวทีเสวนา "ถอดรหัสโศกนาฎกรรมท้ายกระบะ ท้าอย่างไรไม่ซ้ำรอยเดิม"
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 
ณ ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
13.00 น. – 13.30 น.     ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่าง
13.30 น. – 13.40 น.     กล่าวเปิด โดย นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13.40 น. – 13.55 น.     วีดิทัศน์ รวมภาพอุบัติเหตุท้ายกระบะ
13.55 น. – 15.00 น.     เวทีเสวนา "ถอดรหัสโศกนาฎกรรมท้ายกระบะ ท้าอย่างไรไม่ซ้ำรอยเดิม"
- ความปลอดภัยในการดื่มฉลอง
โดย นพ.ธนะพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
- การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการจราจร
โดย ผู้บัญชาการตารวจนครบาล (ผู้แทน)
- ประกันภัยชดเชยเยียวยา
โดย นางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
- เล่าประสบการณ์ตรง ชีวิตที่สูญเสียท้ายกระบะ
โดย นายเอ (นามสมมติ)
ดำเนินรายการโดย นายชูวิทย์ จันทรส
15.00 น.     เสร็จสิ้นกิจกรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม