กำหนดการ การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2562 สังคมเท่าทัน การพนันไม่ล้ำเส้นเสี่ยง

โดย
| |
อ่าน : 394
กำหนดการ
การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2562
สังคมเท่าทัน การพนันไม่ล้ำเส้นเสี่ยง
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 - 09.40 น.     กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ 
ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.40 - 10.10 น.     นำเสนอรายงาน “สถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2562”
โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
10.10 - 10.30 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.     เวทีอภิปราย “รัฐกับการพนัน และแนวทางลดผลกระทบ”
ร่วมอภิปรายโดย 
• นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
• นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส
• ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
ดำเนินรายการโดย รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น.     พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.20 น.     เวทีอภิปราย “ก้าวอย่างไรให้ทัน? การพนันออนไลน์ยุค 5G” 
ร่วมอภิปรายโดย
• ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• น.ส.สุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
• นายคณิฑัต หนูเจริญ โปรดิวเซอร์งานพนัน สื่อออนไลน์ toolmorrow
ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.20 - 14.40 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง
14.40 - 16.00 น.     เวทีอภิปราย “การพัฒนาสื่อเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชน”
ร่วมอภิปรายโดย
• รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
• ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ดำเนินรายการโดย อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

เปิดปม แม่วัยใส ยายวัยซ่า ย่าวัยซิ่ง ชุมชน สังคม เด็ก สถาบันรามจิตติ  พัฒนาการไม่สมวัย  วัยรุ่นไทย  แต่งรถ  สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย  น.ส.สรียา สุกจั่น  เทศกาลออกพรรษา  มีอุปกรณ์ไฟฟ้า  เชื้ออุบัติใหม่  กระหาย  การเดินและจักรยาน  เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว  บริการบำบัดสุรา  ป้องกันควบคุมโรค  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  ประกาศนียบัตร  มอบตราสัญลักษณ์โครงการ  เชื้อดื้อยา  Dr.Dasho Karma Ura  ชุมชนสานพลังร่วมสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะ