กำหนดการ การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2562 สังคมเท่าทัน การพนันไม่ล้ำเส้นเสี่ยง

โดย
| |
อ่าน : 302
กำหนดการ
การประชุมวิชาการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2562
สังคมเท่าทัน การพนันไม่ล้ำเส้นเสี่ยง
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 - 09.40 น.     กล่าวเปิดงาน โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ 
ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.40 - 10.10 น.     นำเสนอรายงาน “สถานการณ์การพนันในสังคมไทย ปี 2562”
โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน
10.10 - 10.30 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.     เวทีอภิปราย “รัฐกับการพนัน และแนวทางลดผลกระทบ”
ร่วมอภิปรายโดย 
• นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี
• นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ สื่อมวลชนอาวุโส
• ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
ดำเนินรายการโดย รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น.     พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.20 น.     เวทีอภิปราย “ก้าวอย่างไรให้ทัน? การพนันออนไลน์ยุค 5G” 
ร่วมอภิปรายโดย
• ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• น.ส.สุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
• นายคณิฑัต หนูเจริญ โปรดิวเซอร์งานพนัน สื่อออนไลน์ toolmorrow
ดำเนินรายการโดย ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.20 - 14.40 น.     พัก รับประทานอาหารว่าง
14.40 - 16.00 น.     เวทีอภิปราย “การพัฒนาสื่อเรียนรู้เท่าทันการพนันสำหรับเด็กและเยาวชน”
ร่วมอภิปรายโดย
• รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
• ผศ.ดร.ฐาศุกร์ จันประเสริฐ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ดำเนินรายการโดย อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม