กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

โดย
| |
อ่าน : 410
กำหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
วันที่ 19  -  21 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 (แยกห้องนักเรียนและคุณครู)
09.00 - 10.00 น.     ลงทะเบียน
10.00 - 12.00 น.     รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น.     พิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7 สสส.
13.20 - 14.00 น.     กิจกรรม Ice Breaking
14.00 - 17.00 น.     แยกห้องกิจกรรม ครู - นักเรียน
ห้องนักเรียน
14.00 - 15.00 น.     กิจกรรม เรียนรู้แนวคิดและกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ
(Social Determinants of Health and Ottawa Charter)
15.00 - 15.15 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.30 น.     กิจกรรม จีบ
16.00 - 17.00 น.     กิจกรรม DESIGN THINKING CONCEPT
17.00 - 18.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.     กิจกรรม TOC : Theory of Change
ทบทวนโครงการผ่านเครื่องมือ “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง”
• SITUATION ANALYSIS วิเคราะห์สถานการณ์
• PROBLEM STATEMENT กำหนดปัญหา
• DEFINE TARGET GROUP กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ห้องคุณครู
14.00 - 14.30 น.     กิจกรรม DIALOGUE CHECK IN
14.30 - 15.00 น.     กิจกรรม DESIGN THINKING ช่วงที่ 1
15.00 - 15.15 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 17.00 น.     กิจกรรม DESIGN THINKING ช่วงที่ 2
17.00 - 18.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.     กิจกรรม COACHING AND DEEP LISTENING
การให้คำปรึกษาและรับฟังด้วยหัวใจ
 
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.     กิจกรรม สันทนาการ
09.00 - 10.30 น.     กิจกรรม TARGET GROUP ANALYSIS TOOLS 
• วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผ่านเครื่องมือที่เหมาะสม
• Gain/Pain/Need
• Journey Mapping
กิจกรรม DEFINE : How Might We? เราจะทำอย่างไรให้...?
10.30 - 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.     กิจกรรม PROJECT STATUS : Check List and Action Plan
สถานการณ์โครงการและแผนงาน (สิ่งที่ต้องทำต่อ)
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     ประชุม: ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ สำหรับการให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาผลงานนวัตกรรมแก่ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
1) เป้าหมายและภาพรวมกระบวนการ
2) บทบาทของผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
3) โครงการที่ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการมีส่วนร่วมให้คำแนะนำ/ ให้คำปรึกษา (เชิงประเด็น/เชิงเทคนิค)
กิจกรรม SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA) TOOL
เรียนรู้เครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสังคมเบื้องต้น
14.30 - 15.00 น.     กิจกรรม PREPARE : Questions เตรียมคำถามสำหรับการพบเมนเทอร์ 
15.00 - 15.15 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.15 น.     กิจกรรม MEET “THE MENTORS”
16.15 - 17.00 น.     กิจกรรม MESSAGE MAPPING TOOL
17.00 - 18.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.00 น.     กิจกรรม ThaiHealth Innovation Market
20.00 - 20.30 น.     จัดลำดับการนำเสนอ + Reflection (คุณครู)
 
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.     กิจกรรม นำเสนอนวัตกรรม
• แผนการปรับนวัตกรรม
• แผนการเก็บข้อมูลการทดสอบนวัตกรรม
10.30 - 11.00 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.00 น.     แจ้งเงื่อนไขการดำเนินโครงการ (คุณครู)
• รายงานรายงวด
• รายละเอียดการรับเงินสนับสนุน
11.00 - 11.30 น.     กิจกรรม สะท้อนการเรียนรู้: Reflection (นักเรียน)
11.30 - 12.00 น.     พิธีปิดการประชุมฯ และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับกรรมการและทีมผู้จัดงาน
14.30 - 15.00 น.     รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.     สรุปผลการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับกรรมการและทีมผู้จัดงาน (ต่อ)
 
หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรงพยาบาลรามาธิบดี  หากำลังใจ  เริ่มต้นดี  ควบคุมรักษา  ข้อมือข้อเท้า  ฟื้นฟูสุขภาวะ  เป็ดไล่ทุ่ง  รัก 7 ปี ดี 7 หน  อุตสาหกรรมหนังโป๊  h1n1  ผิวกายและใบหน้า  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  ธุรกิจบุหรี่  เครื่องแกง  ติดเชื้อทางเดินหายใจ  ศูนย์เชี่ยวชาญ  การพนัน ชีวิตไม่ติดพนัน พนัน โจร พนันบอล  ร้านเหล้า  การจัดการอาหารโรงเรียน  สุขภาพจิต