เปิดพื้นที่จัดงาน "PLAYDAY วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก"

| |
อ่าน : 602

ที่มา : เอ็ม บี เค

ภาพประกอบจาก เอ็ม บี เค

เปิดพื้นที่จัดงาน

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่งเสริมเด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่จัดงาน "PLAYDAY วันเล่นสนุก เล่นเปลี่ยนโลก"

เพื่อเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) กระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขศูนย์ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม (สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา(มยพ.)และตัวแทนภาคีเครือข่าย สนับสนุนเปิดพื้นที่จัดกิจกรรม "PLAY DAY วันเล่นสนุก" ภายใต้แนวคิด "เล่นเปลี่ยนโลก" ส่งเสริมการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว สร้างความเข้าใจเรื่องการเล่น และนำเสนอตัวอย่างการเล่นที่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระมากขึ้น ทั้งนี้ ทาง ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จำกัด ยังได้ส่งมอบเครื่องเล่นรีไซเคิลให้กับมูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก (มพด.) ณ ลานเอ็ม บี เค อเวนิว โซนเอ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม