โรคไข้เลือดออกระบาด จังหวัดเชียงราย

| |
อ่าน : 1,257

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

โรคไข้เลือดออกระบาด จังหวัดเชียงราย thaihealth

แฟ้มภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เรียกประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หลังพบการระบาดโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ พร้อมสั่งการพื้นที่เร่งสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมกับทำลายแหล่งเพาะพันธุ์เพื่อลดการระบาดของโรค

ที่ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก เนื่องจากขณะนี้ ยังพบผู้ป่วยในหลายอำเภอ และยังมีการระบาดของโรคในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย จึงมีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เร่งสำรวจลูกน้ำยุงลาย พร้อมกับทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดโรคระบาด และให้รายงานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI CI) เป็นไปตามจริง เชื่อถือได้ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนได้ช่วยกันสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมกับทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณภายในบ้านและโดยรอบบ้านของตนเอง เพื่อลดการระบาดของโรค สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม จำนวน 3,083 ราย อัตราป่วย 274.32 ต่อแสนประชากร แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรมากที่สุด 3 อันดับ คือ อำเภอเมืองเชียงราย พบผู้ป่วยจำนวน 906 ราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จำนวน 351 ราย และอำเภอแม่สาย จำนวน 304 ราย ตามลำดับ

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม