ระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก

| |
อ่าน : 411

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แนะนำผู้ปกครองระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก ระบุปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบมากในอำเภอเมือง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สรวย ยอดสะสมรวมกว่า 1 พันราย 

นายแพทย์ ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรคนี้มักพบรายงานผู้ป่วยในช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่อาศัยอยู่รวมกัน เช่น ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน อาการของโรค ผู้ป่วยจะมีไข้ ผื่นจุดแดงขึ้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า มีแผลในปาก ทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง จากการเฝ้าระวัง สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 14,294 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 1-3 ปี ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่ สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยอดสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ป่วย จำนวน 1,616 ราย พบมากที่อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สรวย ปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สำหรับสาเหตุของโรค เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอ จาม น้ำเหลืองจากแผลพุพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เอง แต่เชื้อไวรัสบางสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ เช่น ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ดังนั้น ผู้ป่วยควรหยุดเรียน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน และสังเกตหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำ ซึม อ่อนแรง หรืออาการรุนแรงอื่นๆ ควรไปพบแพทย์ ส่วนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนื่อง คัดกรองดูอาการของเด็กตอนเช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่นหลังจากการใช้งานทุกครั้ง งดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ร่วมกัน เนื่องจาก ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรค

สำหรับครูพี่เลี้ยง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการกรมอนามัยในการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ด้วยหลัก 4 ร. คือ รักษาความสะอาด บ้าน โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก รักษาสุขอนามัย ควรจัดหาอุปกรณ์ให้เด็กได้ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย  รู้ทัน ให้สังเกตอาการเด็กมีไข้ มีจุดหรือผื่นแดง บริเวณมือ เท้า ปากหรือไม่ และรู้ระวัง เด็กที่ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้รีบพบแพทย์ทันที โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่ป้องกันได้ หากมีความรู้ ความเข้าใจ และเฝ้าระวังด้าน สุขอนามัยที่ดี  

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม