สร้างทักษะวัยใส ลดเกิดด้อยคุณภาพ

โดย
| |
อ่าน : 424

ที่มา : เว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์

สร้างทักษะวัยใส ลดเกิดด้อยคุณภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

               วันคุมกำเนิดโลก 26 กันยายน เวียนมาถึงอีกปีหนึ่ง ในประเทศไทยปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือไม่พึงประสงค์ การเกิดด้อยคุณภาพ คุณแม่วัยใส การทำแท้ง เด็กทารกถูกทิ้ง ล้วนเป็นปัญหาสังคมที่รอการเยียวยาและแก้ไข ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งพ่อแม่ ตัววัยรุ่น สื่อ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม เป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำงานสอดประสานกัน

           ประเทศไทยยังเผชิญปัญหาการเกิดที่ด้อยคุณภาพ อันเกิดจากการท้องไม่พร้อม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ข้อมูลจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ระบุว่า ในปี พ.ศ.2561 วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 192 คน โดยมีวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ 7 คน ด้วยเหตุนี้ กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้าผลักดันการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดอย่างทั่วถึง เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กันยายนของทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการถือกำเนิดขึ้นของทุกชีวิตจะเป็นที่ปรารถนาและเกิดจากความรักโดยแท้จริง ปัจจุบันวัยรุ่นไทยยังไม่สามารถเข้าถึงบริการการคุมกำเนิดได้อย่างทั่วถึง เนื่องมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ การที่โรงพยาบาลไม่สามารถจัดบริการคุมกำเนิดได้หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของวัยรุ่น

               ด้วยเหตุนี้ กรมอนามัยจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุนค่าบริการคุมกำเนิดชนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิด ซึ่งเป็นวิธีที่ American College of Obstetrics and Gynecology และราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้ใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย เพื่อช่วยปกป้องวัยรุ่นจากโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื่องจากการคุมกำเนิดด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดนั้นมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดในระยะยาว ซึ่งวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือผู้หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปในกรณีหลังยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย สามารถเข้ารับบริการคุมกำเนิดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  รวมถึงยังมีการสนับ สนุนค่าบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยให้กับสถานบริการในเครือข่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วย ถึงแม้ว่าจะมีการสนับสนุนจากภาครัฐแล้ว ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังไม่หมดไป เพราะอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นอุปสรรคในการเข้ารับบริการคุมกำเนิดของวัยรุ่น นั่นคือ ทัศนคติของทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

              นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย อธิบายว่า "สังคมไทยยังมีภาพจำว่าเด็ก วัยรุ่น คนโสด คนเป็นม่าย หรือคนที่ผ่านการหย่าร้างไม่จำเป็นต้องคุมกำเนิด ซึ่งไม่เป็นความจริง เมื่อมีเด็กวัยรุ่นเดินเข้ามารับบริการคุมกำเนิด คนจะติดภาพว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กไม่ดี ส่งผลให้เด็กวัยรุ่นไม่กล้าเข้ารับบริการคุมกำเนิดทั้งที่บริการคุมกำเนิดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นการป้องกันตัวเอง และเป็นสิ่งที่ควรกระทำ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมจึงเป็นงานที่สำคัญไม่แพ้กัน"

               ด้าน พญ.สิรยา กิติโยดม สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา แพทย์ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการคุมกำเนิดโดยตรง กล่าวว่า อยากให้การดำเนินงานด้านการคุมกำเนิดเป็นจุดเปลี่ยนของตัววัยรุ่น ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเราไม่ได้ให้บริการคุมกำเนิดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตหลังคลอด เพื่อไม่ให้การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่พร้อมกลายเป็นจุดจบของชีวิต

               "แต่เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่อยากฝากถึงวัยรุ่นไทย คือการรักตัวเอง คำว่ารักตัวเอง คือให้รักตัวเองให้มากที่สุด อย่ามองแค่วันนี้ แต่ให้มองถึงอนาคตข้างหน้า ถ้าวัยรุ่นสามารถรักตัวเองได้แบบนี้ สิ่งที่เหลือมันจะตามมาเอง ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรือการกล้าจะปฏิเสธเมื่อไม่พร้อม เพราะฉะนั้นจึงอยากฝากให้รักตัวเองให้มากๆ" การตั้งครรภ์จึงควรเกิดขึ้นเมื่อมีความพร้อม และมีการวางแผนที่ดี ซึ่งรวมถึงการไม่ปล่อยให้ตัวเองตั้งครรภ์เมื่อยังไม่ถึงเวลา จะได้ไม่เป็นการทำร้ายทั้งเด็ก ตัวเอง และสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม