เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ระบาดในเด็ก

โดย
| |
อ่าน : 576

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ระบาดในเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

สาธารณสุขเชียงราย เตือนผู้ปกครองระวังโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในเด็ก ระบุปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบมากในอำเภอเมือง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สรวย ยอดสะสมรวมกว่า 1 พันราย

นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ในช่วงนี้พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก เพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคนี้มักพบรายงานผู้ป่วยในช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กที่อาศัยอยู่รวมกัน เช่น ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน อาการของโรคผู้ป่วยจะมีไข้ผื่นจุดแดง ขึ้นบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้า มีแผลในปากทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคมือเท้าปากในประเทศไทยปี 2562 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 14,294 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 1-3 ปี ซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ขณะที่สถานการณ์โรคมือเท้าปากในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ยอดสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบัน มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 1,616 รายพบมากที่อำเภอเมือง อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สรวย ปีนี้พบผู้ป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

สำหรับสาเหตุของโรคเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับ น้ำมูก น้ำลาย ละอองจากการไอจาม น้ำเหลืองจากแผลพุพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วยที่มีเชื้อ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรงสามารถหายได้เอง แต่เชื้อไวรัสบางสายพันธุ์สามารถทำให้เกิดอาการรุนแรงได้ เช่น ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ดังนั้น ผู้ป่วยควรหยุดเรียน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน และสังเกตหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก ไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำ ซึม อ่อนแรง หรือ อาการรุนแรงอื่นๆ ควรไปพบแพทย์

ส่วนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก ควรมีการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากอย่างต่อเนื่อง คัดกรองดูอาการของเด็กตอนเช้าก่อนเข้าเรียน สอนให้เด็กล้างมือก่อนและหลังทำกิจกรรม ทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้และของเล่นหลังจากการใช้งานทุกครั้ง งดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ร่วมกัน เนื่องจากศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดโรค

สำหรับครูพี่เลี้ยง พ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการกรมอนามัย ในการเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก ด้วยหลัก 4 ร. คือ รักษาความสะอาดบ้าน โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก รักษาสุขอนามัย ควรจัดหาอุปกรณ์ให้เด็กได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย รู้ทันให้สังเกตอาการเด็กมีไข้มีจุดหรือผื่นแดง บริเวณมือเท้าปากหรือไม่ และรู้ระวังเด็กที่ไข้สูงหอบ เหนื่อย ซึม และกล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้รีบพบแพทย์ทันที โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่ป้องกันได้ หากมีความรู้ความเข้าใจ และเฝ้าระวังด้านสุขอนามัยที่ดี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม