กำหนดการ พิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี

โดย
| |
อ่าน : 314
กำหนดการ
พิธียกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม  2562
ณ  ที่ตั้งโครงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ จังหวัดปทุมธานี
ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
 
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
08.00 - 08.50 น.     การแสดงดนตรีของกลุ่มเยาวชนคนไร้บ้าน 
08.50 - 09.00 น.     ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (นายไมตรี อินทุสุต) เดินทางถึง
ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการคนไร้บ้าน 
09.00 - 09.10 น.     กล่าวต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน 
โดย นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน 
09.10 - 09.20 น.     กล่าวแสดงความยินดี และให้แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน  
โดย นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
09.20 - 09.39 น.     พิธี “ยกเสาเอกศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี” 
โดย 1. นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกับ       
2. นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี 
3. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4. นายสุชิน เอี่ยมอินทร์ นายกสมาคมคนไร้บ้าน
พิธี “ยกเสาโทศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน จังหวัดปทุมธานี” 
โดย 1. นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ 
2. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
3. นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน 
4. นางสาวสมบุญ คงคา ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค
09.40 - 09.50 น.     กล่าวแสดงความยินดี และมอบใบอนุญาตก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน
โดย นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน 
10.00 - 10.30 น.     ผู้ร่วมพิธีกล่าวแสดงความยินดีกับคนไร้บ้าน
โดย 1. นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
2. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
3. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่ม เฉพาะ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4. ผู้แทนสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.)
5. นางสาวสมบุญ คงคา ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค
10.30 - 10.40 น.     ประธานในพิธีและผู้ร่วมงาน ถ่ายรูปร่วมกัน 
10.40 - 11.00 น.     กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว และเก็บผลผลิตเพื่อนำมาประกอบอาหาร
12.00 น. เป็นต้นไป    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
หมายเหตุ : 
1. การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม