ป่วยเป็นโรคร้ายจากบุหรี่แต่ตัดไม่ได้เสี่ยงตายก็ยอม

โดย
| |
อ่าน : 3,370

มีจำนวนไม่น้อยที่ยังเลิกไม่ได้

 

          อุทาหรณ์ บุหรี่ติดแล้วเลิกยาก วิจัยพบสิงห์อมควันที่ป่วยด้วยโรคร้ายและจำเป็นต้องเลิกสูบทันทีก็ยังทำไม่ได้ กระทั่งผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานอาจถึงขั้นต้องตัดมือตัดเท้า ยังพบสูบกันอยู่กว่า 17 เปอร์เซ็นต์

 

          รศ.นพ.วิชัย เอกพลากร อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี หัวหน้าโครงการรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย เปิดเผยว่า จากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 4 ในปี 2551-2552 สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีอีกหลายหน่วยงาน สำรวจอัตราการสูบบุหรี่ของผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง ทั้งโรคเรื้อรังที่เกิดจากการสูบบุหรี่และโรคที่ไม่ควรสูบบุหรี่ เพราะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อโรคคือ โรคปอดอุดกั้นหรือปอดอักเสบเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

 

          รศ.นพ.วิชัยกล่าวว่า โรคเหล่านี้แพทย์จะแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด แต่ยังพบว่าผู้ป่วยไม่สามารถเลิกได้ หรือทราบว่าต้องเลิกแต่ละเลย และยังมีการสูบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกใจว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่โดยตรง และเมื่อสูบจะมีผลให้อาการของโรคแย่ลงคือ โรคปอดอุดกั้น ยังมีผู้ป่วยสูบบุหรี่อยู่ถึง 25.3% หรือ 1 ใน 4 ซึ่งตามปกติแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ทันที เพราะจะทำให้อาการแย่ลงและมีความเสี่ยงอย่างมาก ฉะนั้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าวมีความจำเป็นต้องหาทางเลิกบุหรี่โดยทันที

 

          "โรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดเป็นกลุ่มที่ต้องเลิกบุหรี่เช่นกัน แต่ผู้ป่วยมีความตระหนักน้อย เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับโรค จากการสำรวจพบว่า โรคเบาหวานมีผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่ 17.9% ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่ 16.6% โรคหลอดเลือดสมองมีผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่ 14.1% และโรคหลอดเลือดหัวใจมีผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่ 9.9% ซึ่งโรคเหล่านี้ไม่ควรสูบบุหรี่ โดยเฉพาะเบาหวาน เพราะการสูบบุหรี่จะทำให้หลอดเลือดแข็งตัว ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีจนเลือดไปเลี้ยงร่างกายส่วนล่างไม่เพียงพอ ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนสูงอยู่แล้ว การสูบบุหรี่จึงทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนเร็วขึ้น โดยเฉพาะภาวะขาดเลือดที่เป็นสาเหตุให้ต้องตัดมือ ตัดเท้า ซึ่งส่วนมากผู้ป่วยไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้" รศ.นพ.วิชัยกล่าว    

 

          ด้าน ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่ถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะบุหรี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาการทรุดและเกิดโรคแทรกซ้อน จึงขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว และช่วยเหลือในการเลิกบุหรี่ด้วยการให้คำปรึกษาถึงทางเลือกในการเลิกบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นการหักดิบ หรือในบางรายอาจจะจำเป็นต้องใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ หรือใช้สารทดแทนนิโคตินในระดับต่ำ เพื่อช่วยลดความอยากบุหรี่ นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรตระหนักถึงความสำคัญในการลด ละ เลิกบุหรี่ เมื่อทราบว่าตนเองป่วย

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update: 19-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม