รู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

| |
อ่าน : 797

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

   รู้จักพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี thaihealth

แฟ้มภาพ

 ( 19 กันยายน 2562 ) ที่โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมวิชาการ “สาธารณสุขเลยสุขใจ ปลอดภัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคีร่วมสร้าง ก้าวย่างจังหวัดสุขภาพ มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ครู บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 และเขต3 ผู้เกี่ยวข้อง นักเรียน คณะกรรมการตัดสิน วิทยากร และผู้ดำเนินรายการจัดประชุมวิชาการ รวม 600 คน

นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) คือ โรคมะเร็งที่เกิดกับเยื่อบุทางเดิน ทั้งภายในและภายนอกท่อน้ำดี พบเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่าปีละ 10,000–20,000 รายต่อปี โดยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบในเพศชายมากว่าเพศหญิง นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 55 ของกลุ่มที่เป็นโรคเกิดกับประชากรวัยทำงานที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอายุระหว่าง 40-60 ปี ซึ่งก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรค หน่วยงานทางสาธารณสุขได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคโรคมะเร็งท่อน้ำดี อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 ประเทศไทยพบการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ระหว่าง 93-318 คนต่อประชากรแสนคนต่อปี ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ อันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือ สุกๆดิบๆ ในปลาตระกูลเกล็ดขาว ตระกูลปลาตะเพียน จังหวัดเลย พบอุบัติการณ์การเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับสูงถึงร้อยละ7.31 และมะเร็งท่อน้ำดีร้อยละ 0.87

การประชุมวิชาการเป็นนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะได้มีการนำความรู้ ประสบการณ์ การทำงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ และพัฒนาสู่การปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับส่งเสริมทางด้านวิชาการ จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การคัดเลือกผลงานวิชาการในวันที่ 5-13 กันยายน 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และจัดประชุมวิชาการวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นรูปแบบการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7 จังหวัดขอนแก่น และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นๆ และมีการนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation แบบโปสเตอร์ และมีการนำเสนอในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การแสดงละครของนักเรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยยังกล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดเลย ตรวจพบผู้ป่วยมีแนวโน้ม มีพยาธิใบไม้ตับ และ เสี่ยงต่อโรคมะเร็งท่อน้ำดี ที่อำเภอท่าลี่ และอำเภอปากชม มากที่สุด ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าคัดกรอง พร้อมแนะนำชาวอำเภอท่าลี่และอำเภอปากชมร่วมตรวจคัดกรอง และรณรงค์แนะนำชาวบ้านในพื้นที่ เลิกกินปลาดิบ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ และจะลงประเมินผลการทำงาน ตลอดจนคัดกรองเป็นพิเศษทั้งสองอำเภอตลอดปี 2563 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม