Play Day วันเล่นสนุก “เล่นเปลี่ยนโลก”

| |
อ่าน : 1,031

ที่มา : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

ภาพปรพกอบจาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 

Play Day วันเล่นสนุก  “เล่นเปลี่ยนโลก” thaihealth

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายการเล่น และMBK Center  จัดงาน Play  Day  วันเล่นสนุก  “เล่นเปลี่ยนโลก” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562    ณ ลานอเวนิว Zone A  MBK Center  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  

งานวัน  Play  Day  วันเล่นสนุก  “เล่นเปลี่ยนโลก” เป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะ ส่งเสริมการเล่นอิสระในประเทศไทย  ภายใต้โครงการส่งเสริมการเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   สร้างความตระหนักเข้าใจเรื่องเล่น และนำเสนอตัวอย่างการเล่นที่พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ สามารถนำไปประยุกต์ จัดมุมและนำพาลูกเล่น  เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอิสระมากขึ้น  

กิจกรรมในงานจัดเป็นมุมเล่นต่างๆที่ใช้ธรรมชาติ  วัสดุที่หลากหลายสิ่งของที่หลากหลาย  ของรีไซเคิ้ล  เครื่องเล่น จำนวน 6โซน  ประกอบด้วย โซนประดิษฐ์  คิดค้น   โซนเสริมสร้างความมั่นใจ วัยซน  โซน Loose part  โซนเล่น ATR SPACE  โซน Floor Play  และโซนมุมทราย    และกิจกรรมบนเวที ที่สอนการทำของเล่นจากสิ่งรอบตัว และการเล่นกับลูกต่างๆ โดยมีกลุ่มเครือข่าย อาสาสมัคร คนทำงาน นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้เรื่องผู้ดูแลการเล่นเข้าร่วมเป็นผู้ดูแลการเล่นในงาน  

เพราะการเล่นสำคัญ....เราจึงชวนทุกท่านมา  “เล่นเปลี่ยนโลก” ขอเพียงผู้ใหญ่เปิดโอกาส ให้เวลาเด็กได้เล่นอิสระตามความต้อง  โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องคาดหวังอะไร  เพียงดูแลเรื่องความปลอดภัย   ปล่อยให้เด็กได้โลดแล่น พัฒนาตัวเองในแบบเฉพาะของตัวเด็กเองอย่างอิสระ  และจะได้รู้ว่า การเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นๆ    การเล่นมหัศจรรย์เกินกว่าที่เราคิด   

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม