โรงอาหารคุณภาพสะอาด ปลอดภัย

| |
อ่าน : 2,013

ที่มา :  สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงอาหารคุณภาพสะอาด ปลอดภัย ตามเกณฑ์ Green Canteen thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาโรงอาหารคุณภาพสะอาด ปลอดภัย ตามเกณฑ์ Green Canteen ลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำไม่สะอาด ตั้งเป้าหมายในปี 2563 ขยายพื้นที่ต้นแบบเขตสุขภาพละ 2 แห่ง

วันนี้ (19 กันยายน 2562) ณ ห้องดุสิตา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายเครือข่ายโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย (Green Canteen) เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับประชาชนกลุ่มวัยทำงาน และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เข้าร่วมการพัฒนาในปี 2562 และให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้พัฒนาต้นแบบโรงอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย มีการจัดการถูกสุขลักษณะ ลดปัญหาการเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำ เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้นำร่องพัฒนาโรงอาหารส่วนกลางทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุข 9 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานทั้งราชการ องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีอีก 10 แห่ง

“ผลจากการนำร่องพัฒนาโรงอาหารของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐอื่นๆ พบว่าความร่วมมือจากผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลโรงอาหาร รวมทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ที่พร้อมจะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จ โดยในปี 2563 นี้จะให้ศูนย์อนามัยขยายพื้นที่ต้นแบบโรงอาหารคุณภาพอย่างน้อย 2 แห่ง ให้ครบทั้ง 12 เขตสุขภาพ” ดร.สาธิต กล่าว

ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน Green Canteen ประกอบด้วย G:Garbage การจัดการขยะมูลฝอย ด้วยหลักใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ R: Restroom การพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน E: Energy การจัดการด้านพลังงาน E: Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงอาหาร และ N:Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ำบริโภคและโภชนาการ สำหรับหน่วยงานนำร่องในปี 2562 ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 10 แห่ง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี  โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันบำราศนราดูร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี  โรงเรียนสตรีนนทบุรี และบริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม