จัดหลักสูตรติวเข้ม"พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด"

| |
อ่าน : 2,452

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์

จัดหลักสูตรติวเข้ม

แฟ้มภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง เชื่อมปัญญา พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์”กระทรวงสาธารณสุข จัดหลักสูตร 70 ชั่วโมงติวเข้ม“พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด”

สมเด็จพระมหาธีราจารย์(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)เจ้าอาวาสวัดยานนาวากรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส.เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารมช.สาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาสการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง เชื่อมปัญญา พัฒนาสุขภาพพระสงฆ์”และมอบเกียรติบัตรพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัดหรือพระอสว.) โดยนายธนิตพลกล่าวว่า ปัจจุบันมีวัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพจำนวน 4,191วัด และพระคิลานุปัฏฐาก3,945รูป ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)ได้ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) พัฒนาหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก เพื่อส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ภายในวัดให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ.2560

นายธนิตพล กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาสธ.ดำเนินการในระดับพื้นที่ไปแล้วดังนี้ 1.จัดทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ2.ขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ3.จัดทำหลักสูตรและฝึกอบรมพระคิลานุปัฏฐากหลักสูตร 70 ชั่วโมงและ 35 ชั่วโมง และ4.การดูแลตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ตามโครงการ 1 วัด 1 โรงพยาบาล พร้อมให้ความรู้ประชาชนเรื่องการถวายอาหารพระสงฆ์ ลดหวาน มัน เค็มรวมถึงการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ เช่น การเดินบิณฑบาต การเดินจงกรม งานทำความสะอาดโบสถ์ วิหาร กวาดลานวัด และการย่อเข่าลุก-นั่งเก้าอี้ เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม