สูบบุหรี่เป็นของต้องห้าม คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง

| |
อ่าน : 1,218

ที่มา : แผ่นพับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

สูบบุหรี่เป็นของต้องห้าม คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง thaihealth

แฟ้มภาพ
 

เมื่อคุณเป็นความดันโลหิตสูง เป้าหมายสูงสุด คือ การปฏิบัติตัวและการกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อคุมความดันให้ใกล้ระดับปกติมากที่สุด เพื่อชะลอการแข็งตัวและการเสื่อมของหลอดเลือดที่เลี้ยงอวัยวะสำคัญๆ ซึ่งจะป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย หัวใจโต และหัวใจล้มเหลว โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก ( ทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ) โรคไตวาย

ถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ผลเสียที่จะเกิดจากสารพิษต่างๆในควันบุหรี่จะทำให้....

- ความดันโลหิตสูงขึ้น 5 – 10 มิลลิเมตรปรอท

- เลือดมีความเข้มข้น มีความหนืดมากขึ้น

- ชีพจรลงเท้า

- ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง

- เกล็ดเลือดเกาะตัวกันง่ายขึ้น

- เกิดการอักเสบของผนังเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น

- ไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น

- ไขมันในเลือดชนิดดี (HDL) ลดลง

ถ้าคุณเลิกบุหรี่

- การคุมความดันจะทำได้ง่ายขึ้น

- แพทย์จะสามารถลดยาลดความดันลง

- ระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL) จะลดลง

- ระดับไขมันชนิดดี (HDL) จะเพิ่มขึ้น

- หลอดเลือดของคุณจะเสื่อมช้าลง

- ลดโอกาสเกิดโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต

- ลดโอกาสเกิดโรคหัวใจวายลงครึ่งหนึ่งภายใน 1 ปี

- ลดโอกาสไตวาย

- ลดโอกาสสมรรถภาพทางเพศเสื่อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม