สูบบุหรี่เป็นของต้องห้าม คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง

| |
อ่าน : 2,332

ที่มา : แผ่นพับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

สูบบุหรี่เป็นของต้องห้าม คนเป็นโรคความดันโลหิตสูง thaihealth

แฟ้มภาพ
 

เมื่อคุณเป็นความดันโลหิตสูง เป้าหมายสูงสุด คือ การปฏิบัติตัวและการกินยาตามที่แพทย์สั่ง เพื่อคุมความดันให้ใกล้ระดับปกติมากที่สุด เพื่อชะลอการแข็งตัวและการเสื่อมของหลอดเลือดที่เลี้ยงอวัยวะสำคัญๆ ซึ่งจะป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ได้แก่ โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย หัวใจโต และหัวใจล้มเหลว โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือแตก ( ทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต ) โรคไตวาย

ถ้าคุณเป็นความดันโลหิตสูงและสูบบุหรี่ผลเสียที่จะเกิดจากสารพิษต่างๆในควันบุหรี่จะทำให้....

- ความดันโลหิตสูงขึ้น 5 – 10 มิลลิเมตรปรอท

- เลือดมีความเข้มข้น มีความหนืดมากขึ้น

- ชีพจรลงเท้า

- ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจลดลง

- เกล็ดเลือดเกาะตัวกันง่ายขึ้น

- เกิดการอักเสบของผนังเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วขึ้น

- ไขมันในเลือดชนิดไม่ดี (LDL) เพิ่มขึ้น

- ไขมันในเลือดชนิดดี (HDL) ลดลง

ถ้าคุณเลิกบุหรี่

- การคุมความดันจะทำได้ง่ายขึ้น

- แพทย์จะสามารถลดยาลดความดันลง

- ระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL) จะลดลง

- ระดับไขมันชนิดดี (HDL) จะเพิ่มขึ้น

- หลอดเลือดของคุณจะเสื่อมช้าลง

- ลดโอกาสเกิดโรคอัมพฤกษ์ - อัมพาต

- ลดโอกาสเกิดโรคหัวใจวายลงครึ่งหนึ่งภายใน 1 ปี

- ลดโอกาสไตวาย

- ลดโอกาสสมรรถภาพทางเพศเสื่อม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม