สปสช.ตรวจสอบสิทธิบัตรทองพระสงฆ์

| |
อ่าน : 829

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยข้อมูลบัตรทอง พระสงฆ์มีสิทธิบัตรทองแล้วกว่าแสนรูป thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมสำรวจเก็บข้อมูลและลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ จากฐานทะเบียนข้อมูลพระสงฆ์ พระสงฆ์มีสิทธิบัตรทองแล้วกว่าแสนรูป

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช. ได้ร่วมกับท้องถิ่น และภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมสำรวจเก็บข้อมูลและลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ จากฐานทะเบียนข้อมูลพระสงฆ์ ล่าสุด ณ สิงหาคม 2562  พบพระสงฆ์ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 152,283 รูป ตรวจสอบสิทธิแล้วเป็นผู้ถือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 126,461 รูป คิดเห็นร้อยละ 83 ทั้งนี้ข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2561 มีข้อมูลการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยในของพระสงฆ์ พบโรคที่พบมากสุด 5 อันดับแรก คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ,ท้องร่วง กระเพาะและลำไส้อักเสบ ,ปอดติดเชื้อ-ปอดอักเสบ , โรคเบาหวาน และต้อกระจกในผู้สูงอายุ ส่วนการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) โรคที่พบมากสุด 5 อันดับแรก คือ ความดันโลหิต ,การติดตามทางศัลยกรรมและทำแผลหลังผ่าตัด ,โรคเบาหวาน , ความผิดปกติของเมตาบอลิซึมและภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคไตวายเรื้อรัง ซึ่งจากข้อมูลการเจ็บป่วยของพระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่สะท้อนว่า เป็นการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่ป้องกันได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล 2561 ยังมีจำนวนการเข้ารับการรักษาที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ควรความร่วมมือกัน ขยายผลพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ ต่อยอดการอบรมพระคิลานุปัฎฐาก และพระอาสาสมัครประจำวัด (อสว.) ให้พระสงฆ์สามเณรมีความรู้เข้าใจเข้าถึงระบบบริการ และทำงานเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการดูแลสุขภาวะองค์รวมในพื้นที่มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ที่ผ่านมา สปสช. ได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และท้องถิ่น ร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในทุกมิติ ตั้งแต่ยังไม่ป่วย กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ป่วยแล้ว โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) โดยมีตัวอย่างโครงการให้เป็นแนวทางการใช้งบประมาณ. ซึ่ง สปสช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ศึกษาข้อมูลจากพระสงฆ์สามเณร 400 รูป ในพื้นที่ 5 เขตสุขภาพ พบว่าการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ มีความเด่นชัดมากสุด

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม