ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา”

โดย
| |
อ่าน : 281

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” จากกิจกรรมในรายการสนามข่าว 7 สี ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD วันที่ 16 กันยายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อยืด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” จำนวน 20 ท่าน จากกิจกรรมลงทะเบียนในรายการสนามข่าว 7 สี ทางช่อง 7HD ออกอากาศวันที่ 16 กันยายน 2562 ดังนี้

 1. คุณนิสา สีภูทร จังหวัดระนอง

 2. คุณอรวรรณ กาเดร์ จังหวัดนราธิวาส

 3. คุณพลาธิสร แสงตระการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 4. คุณหอมทอง คำเถื่อน จังหวัดนครพนม

 5. คุณนภาวรรณ เขียวเม่น จังหวัดนนทบุรี

 6. คุณธีรภัทร์ สมเป็น จังหวัดสุรินทร์

 7. คุณสาธิต เจริญรัมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 8. คุณปาณิสา พรหมรักษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 9. คุณหอมทอง คำเถื่อน จังหวัดนครพนม

 10. คุณสมชาย ผลเหม จังหวัดปทุมธานี

 11. คุณประดิษฐ์ นิลแสง จังหวัดปราจีนบุรี

 12. คุณมธุรส บุญรอด จังหวัดลพบุรี

 13. คุณนิพนธ์ สุวรรณมะโน จังหวัดสตูล

 14. คุณอภิสิทธิ์ สง่าจารีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 15. คุณรินรดา ฉัตรเจริญพร จังหวัดราชบุรี

 16. คุณศศิมา ดอมนิล จังหวัดนครปฐม

 17. คุณอัจฉรา กระโห้ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 18. คุณวิไลวรรณ น้ำนวล จังหวัดกำแพงเพชร

 19. คุณสุภัตรา จิตมั่น จังหวัดร้อยเอ็ด

 20. คุณหนึ่งฤทัย เลิศวิริยะวงศ์ จังหวัดจันทบุรี

ทาง สสส.จะจัดส่งเสื้อยืด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” ให้ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น (ท่านละ 1 ตัว) ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนผ่านทาง QR Code หน้าจอโทรทัศน์ในวันที่ออกอากาศดังกล่าว #ชีวิตดีเริ่มที่เรา #สสส

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ