กำหนดการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์

โดย
| |
อ่าน : 251
กำหนดการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00  น. 
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
13.00 - 13.30 น.     ลงทะเบียน
13.30 - 13.45 น.     ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ*
กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน 
13.45 - 13.55 น.     คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน
13.55 - 14.10 น.     คุณเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดพิธีลงนามฯ
14.10 - 14.25 น.     ผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือและสักขีพยานถ่ายภาพร่วมกับประธานบนเวที
1. คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
2. คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
3. คุณบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
4. ผศ.ประสาท มีแต้ม กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
5. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย*
6. นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย*
7. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด*
8. คุณสันติภาพ แก้วละเอียด ผู้บริหารบริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
9. คุณจิตรลดา ปรีชาหาญ ผู้บริหารบริษัท บิวตี้ นิสต้า จำกัด
สักขีพยาน
• คุณพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม*
• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา*
• สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม*
• ธนาคารแห่งประเทศไทย*
• คุณธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี*
• ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค*
• ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ*
14.15 - 14.45 น.     เสวนาความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อขายสินค้า
และบริการในตลาดออนไลน์ 
• ผู้แทนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้แทนองค์กรผู้บริโภค
• ผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
14.45 - 15.00 น.     หน่วยงานที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม