เผยเด็กไทยไอคิวต่ำเพราะขาดไอโอดีน

โดย
| |
อ่าน : 3,776

กระตุ้นสถานพยาบาลให้ไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์

 

          รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารสุข เผยข้อมูลล่าสุดจากผลสำรวจปี 2552 พบไอคิวเด็กไทยลดลงเหลือ 91 จากไอคิวเฉลี่ยสากลอยู่ที่ 90-110 จุด เหตุสำคัญมาจากขาดไอโอดีน เร่งออกกฎกระทรวงฯ บังคับเดิมไอโอดีนในเกลือ ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนด อีกทั้ง ให้สถานพยาบาลทุกแห่งแจกไอโอดีนหญิงตั้งครรภ์ เริ่มตุลาคม 2553

 

          ภายหลังเปิดงานประชุมผู้ประกอบการผลิตเกลือ น้ำปลา ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วประเทศ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องไอโอดีนอีกครั้ง เนื่องจากผลสำรวจในปี 2552 พบตัวเลขที่น่าตกใจว่า เด็กไทยไอคิวต่ำลงเฉลี่ยที่ 91 จุด ถือว่าต่ำมาก โดยตามมาตรฐานสากลไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่ 90-110 จุด ซึ่งองค์การอนามัยโลก และ ยูนิเซฟ สรุปตรงกันว่า เป็นเพราะเด็กไทยและคนไทยขาดไอโอดีน

 

          โดยกลุ่มที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการขาดไอโอดีนแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผลการสุ่มสำรวจระดับไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีปีละ 8 แสนคน พบภาวะไอโอดีนในปัสสาวะต่ำกว่า 150 ไมโครกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 59 ในปี 2552 ซึ่งเกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 50 หากหญิงตั้งครรภ์ขาดไอโอดีน ลูกที่คลอดออกมามีโอกาเสี่ยงพิการหรือปัญญาอ่อน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดนโยบายชัดเจนว่า ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ต้องให้ไอโอดีนกับหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ฟรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

 

          กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มทารกแรกเกิด จะต้องตรวจเลือดทุกคนเพื่อดูระดับไทรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งไทรอยด์ฮอร์โมนนี้จะมีผลต่อความเฉลียวฉลาด และการเจริญเติบโตของเด็ก หากพกว่าไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำ ให้รีบรักษาทันที โดยไทรอยด์ฮอร์โมนนี้จะสัมพันธ์กับไอโอดีน และกลุ่มที่สาม คือ กลุ่มเด็กเล็กจนถึงประชาชนทั่วไป เนื่องจากไอโอดีนมีความจำเป็นสำหรับคนทุกเพศทุกวัย สำหรับเด็กหากโตขึ้นและขาดไอโอดีน ระดับไอคิดจะพร่อง ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ทุกประเทศเติมไอโอดีนในเกลือ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้บังคับ

 

          "กระทรวงสาธารณสุขจะออกประกาศบังคับกำหนดให้เกลือที่ใช้เพื่อการบริโภคที่จำหน่ายในประเทศไทย ต้องเติมไอโอดีน 30-100 มิลลิกรัมต่อเกลือ 1 กิโลกรัม ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการยกร่างประกาศฯ เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามแล้ว จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 180 วัน

 

          ดังนั้น โรงงานผู้ผลิตเกลือบริโภคทั้งหมด ต้องเร่งปรับปรุงในการเสริมไอโอดีนลงไปด้วยตามมาตรฐานกำหนด ซึ่งจะมีผลให้น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบที่คนไทยนิยมบริโภค จะต้องมีไอโอดีนเสริมไปด้วยปริยาย เพราะต้องใช้เกลือผสมไอโอดีนในการผลิต และหากบริษัทผู้ผลิตใดจะเติมไอโอดีนในสินค้าด้วย ก็สามารถดำเนินการได้ด้วย ซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไอคิวลดต่ำลงเนื่องจากการขาดไอโอดีน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตเกลือ น้ำปลา ซีอิ๊ว ซอสปรุงรส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ เติมไอโอดีนลงไปในผลิตภัณฑ์นั้น กระทรวงสาธารณสุข กำลังเร่งออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ "เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว" ให้ผู้ผลิตนำไปแสดงบนฉลากสินค้า เป็นการรณรงค์สนับสนุนให้คนไทยบริโภคผลิตภัณฑ์เกลือและอาหารเสริมไอโอดีนอีกทางหนึ่ง หากกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้ว กระทรวงสาธารณสุข จะได้ประการให้ผู้ผลิตทราบต่อไป เพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวภายใน 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update:30-07-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม