เปิดเวทีเพื่อเด็กและเยาวชนสะท้อนปัญหารับวันเยาวชนฯ

| |
อ่าน : 1,785

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดเวทีเพื่อเด็กและเยาวชนสะท้อนปัญหารับวันเยาวชนฯ thaihealth

สสส. - ภาคีเครือข่าย เปิดเวทีเพื่อเด็กและเยาวชนสะท้อนปัญหารับวันเยาวชนฯ วอนทุกภาคส่วนร่วมดูแลอนาคตของชาติให้มีคุณภาพ เผยข้อมูลคนที่มีอิทธิพลชักจูงเด็กเล่นพนัน เพื่อนสนิท ร้อยละ 40.39 รองลงมาพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้าน ร้อยละ 30.53

วันที่ 16 ก.ย. 62 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย (สดย.ท.), สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.), เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน, AIESEC หรือสมาคมไอเซคพัฒนาผู้นำนักศึกษาระหว่างประเทศ, สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการยูรีพอร์ตประเทศไทย (U-Report) มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และ ศูนย์การค้าสยามพารากอนจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอปัญหาและผลกระทบจากพนันออนไลน์ และแถลงผลสำรวจความคิดเห็นเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ โดยใช้ตัวอย่างจำนวน 4,677 คน

เปิดเวทีเพื่อเด็กและเยาวชนสะท้อนปัญหารับวันเยาวชนฯ thaihealth

นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผลสำรวจความคิดเห็นในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนสถานการณ์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาพนันออนไลน์ ซึ่งดูเหมือนว่าสังคมไทยยังไม่มีความตระหนักมากเท่าที่ควรเนื่องจากคนส่วนใหญ่มองว่าการพนันเป็นเรื่องปกติ ที่ไม่ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วการพนันเป็นต้นตอของปัญหามากมาย เช่น ปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ฯลฯ ข้อมูลที่สำคัญพบว่า คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการชักจูงให้เด็กและเยาวชนเล่นพนันคือเพื่อนสนิท ร้อยละ 40.39 รองลงมาคือพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้าน ร้อยละ 30.53 ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเข้าสู่วงจรการพนันกว่าร้อยละ 42.38 โดยพนันออนไลน์ที่นิยมเล่นเป็นลำดับแรกคือไพ่ประเภทต่างๆ รองลงมาคือเกม/สลอต และลำดับที่ 3 เล่นพนันฟุตบอลหรือพนันกีฬา การโฆษณาชวนพนันในสื่อออนไลน์ที่ดึงดูดให้เด็กและเยาวชนตามไปเล่นพนันมากที่สุดคือเฟซบุ๊ก ร้อยละ 40.46 รองลงมาคือเว็บไซด์ดูหนังฟังเพลง ร้อยละ 28.54

เปิดเวทีเพื่อเด็กและเยาวชนสะท้อนปัญหารับวันเยาวชนฯ thaihealth

ด้าน นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่สื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของเราอย่างมาก การพนันออนไลน์จึงเป็นภัยร้ายใกล้ตัวเด็กและเยาวชน เพราะสามารถเข้าถึงง่าย ไว สะดวก ตรวจจับได้ยาก เปิดโอกาสให้เด็กเล่นได้โดยไม่จำกัดอายุ เลือกเล่นได้ทุกรูปแบบ ทุกที่ ทุกเวลา ธุรกิจพนันออนไลน์นอกจากหากินอย่างผิดกฎหมายแล้ว ยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดึงดูดและล่อลวงให้เด็กและเยาวชนสนใจเข้าไปลองเล่น แต่มีเงื่อนไขที่ซับซ้อน จนท้ายที่สุดกลายเป็นเหยื่อ ‘ติดกับดัก’ อยู่ในวงจรการพนัน โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบโดยรวมต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ส่งผลต่อสังคมและประเทศชาติ การพนันออนไลน์จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันป้องกันและแก้ไข ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน และร่วมกันสนับสนุนการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่จะร่วมขับเคลื่อนเพื่อลดปัญหาจากการพนันในสังคมไทยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม