กำหนดการ เปิดตัว โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข

โดย
| |
อ่าน : 409
กำหนดการ
เปิดตัว โครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข
วันที่ 16 กันยายน 2562
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร
 
08.30 - 09.30 น.     ลงทะเบียน
09.30 - 10.30 น.     ชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ
โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.30 - 11.00 น.     พิธีเปิดโครงการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรแห่งความสุข
โดย
- นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
- นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน
11.00 - 12.00 น.     การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ระดับผู้บริหาร ทส. และข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ สป.ทส.
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.     แนวทางการจัดทำโครงการย่อยสำหรับหน่วยงาน
โดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชมนิทรรศการโครงการฯ
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม