กำหนดการ กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดย
| |
อ่าน : 784
กำหนดการ
กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 18.00 น.
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
10.00 - 10.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสื่อมวลชน (ช่วงเช้า)
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและบูธกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชน
10.30 - 11.00 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนเครือข่ายเด็กและเยาวชน
วิดีทัศน์ “พนันออนไลน์ ภัยร้ายทาลายเรา”
ดำเนินรายการโดย คุณเมธชนนท์ ประจวบลาภ
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก
11.00 - 12.00 น.      แถลงข่าว “ผลสารวจเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ” เพื่อจัดทาข้อเสนอต่อภาครัฐ
ในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์
(1) นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย
(2) นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
(3) นายณพบดี กุลมงคล. National Director, AIESEC in Thailand
(4) นายณัฐพงศ์ สาเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
(5) นางสาวชลดา บุญประเสริฐ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย คุณยุทธนา บุญอ้อม (ป๋าเต็ด)
ผู้บริหารบริษัทจัดงานแสดงดนตรี ดีเจ และนักแสดง (แก้ไข)
12.00 - 13.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสื่อมวลชน (ช่วงบ่าย)
เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและบูธกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชน
13.00 - 13.30 น.      การแสดงบนเวที (1) โฟล์คซอง โดย Molon Band
13.30 - 14.30 น.      เสวนา “อนาคตประเทศไทย..เมื่อพนันออนไลน์รายล้อมเยาวชน”
(1) คุณธนากร คมกฤส มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน
(2) คุณพริษฐ์ วัชรสินธุ
(3) พญ. มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
(4) คุณอัครัช จิตตะศิริ พิธีกรและนักแสดง
ดำเนินรายการโดย คุณเมธชนนท์ ประจวบลาภ
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก
14.30 - 15.00 น.     การแสดงบนเวที (2) โฟล์คซอง โดย Molon Band
15.00 - 16.00 น.     มอบผลงานสร้างสรรค์ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ (SBAC)
ประธานในพิธี นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
16.00 - 16.30 น.     การแสดงบนเวที (3) ละครเวที โดย ชมรมสู่ฝันปั้นดาว
จากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ (SBAC)
16.30 - 17.00 น.     นำเสนอบูธนิทรรศการภายในงาน
กิจกรรมตอบคาถามรับของรางวัลบนเวที
17.00 - 17.30 น.      การแสดงบนเวที (4) โฟล์คซอง โดย Molon Band
17.30 - 18.00 น.     นำเสนอสื่อสร้างสรรค์สาหรับเยาวชน “สติ๊กเกอร์ไลน์ปลอดพนัน”
โดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
18.00 - 19.00 น.     การแสดงบนเวที (5) โฟล์คซอง โดย Molon Band
19.00 - 19.30 น.     พิธีปิดกิจกรรมกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
โดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
19.30 - 20.00 น.      การแสดงบนเวที (6) โฟล์คซอง โดย Molon Band
20.00 - 22.00 น.     เยี่ยมชมบูธนิทรรศการตามอัธยาศัย
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม