สสส. เปิดเวที ThaiHealth Academy Forum 2019 : Digital Health

| |
อ่าน : 3,862

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สสส. เปิดเวที ThaiHealth Academy Forum 2019 : Digital Health thaihealth

สสส. เปิดเวที ThaiHealth Academy Forum 2019 : Digital Health มุ่งพัฒนาทักษะสุขภาพดิจิทัลให้ภาคีเครือข่าย/ประชาชนคนรักสุขภาพ ตอกย้ำการเป็นองค์กรนักคิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์แลวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมวิชาการ ThaiHealth Academy Forum 2019 เป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อเรื่อง Digital Health (สุขภาพดิจิทัล) เพื่อให้ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจ มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพดิจิทัล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพด้วย Digital Health ในอนาคต

สสส. เปิดเวที ThaiHealth Academy Forum 2019 : Digital Health thaihealth

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า สสส. มุ่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนพัฒนาระบบข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดในระดับพื้นที่/จังหวัด รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แสดงผลข้อมูลเชิงประจักษ์การเปลี่ยนแปลงทางพิกัดภูมิศาสตร์ แหล่งพื้นที่/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา พิกัดระบบบริการสุขภาพ รวมถึงข้อมูลจากเทคโนโลยี Internet of things (IoT) จากอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ     ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน ส่วนการยกระดับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัย ได้นำเทคโนโลยีระบบ AI, Machine Learning และ Big Data เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การรับคำปรึกษาทางด้านสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นต้น

“เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องการมีสุขภาพดี สสส. จึงมีภารกิจสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวประชาชนให้เอื้อต่อการเข้าถึงสุขภาพดิจิทัลมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ คู่มือภายใต้โครงการชีวิตดีเริ่มที่เรา ซึ่งมีทั้งคู่มือ 108 วิธีสร้างเสริมสุขภาพดี และคู่มือประจำวัยรับมือยังไงกับวัย 18 เพื่อให้ผู้สนใจดาวน์โหลดอ่านได้ฟรีทางเว็บไซต์ thaihealth.or.th/livehealthier ผ่านมือถือหรือแล็ปท็อป ซึ่งนี่คือประโยชน์การเลือกนำเข้าข้อมูลสู่ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดี” ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าว

สสส. เปิดเวที ThaiHealth Academy Forum 2019 : Digital Health thaihealth

ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ มีภารกิจพัฒนาศักยภาพคนทำงานสร้างเสริมสุขภาพ หรือนักสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promoter) ให้มีความรู้และทักษะตามสมรรถนะหลักที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมา ThaiHealth Academy ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะหลักให้แก่ภาคีเครือข่ายตลอดทั้งปี แต่สำหรับปีนี้มีความพิเศษตรงที่เรื่องสุขภาพดิจิทัลกำลังเป็นกระแส สังเกตได้จากคนส่วนใหญ่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัว เพื่อศึกษาค้นหาข้อมูลการดูแลสุขภาพให้ดี อันเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทลายข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการจัดเวทีวิชาการในหัวข้อพิเศษ “Digital Health” โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม