กำหนดการ งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ

โดย
| |
อ่าน : 689
กำหนดการ
งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
คนวัยทำงานในสถานประกอบการ 
และเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมชั้น 4 มิราเคิล แกรนด์ บอลรูม C
 
08.00 - 08.45 น.     ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
08.45 - 09.00 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน
09.00 - 09.15 น.     ประธานในพิธี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสักขีพยานในพิธี ได้แก่
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    
ดร. สุปรีดา อดุลยนนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)               
มาถึงบริเวณงาน
09.15 - 09.30 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานและสักขีพยานในพิธี 
09.30 - 09.50 น.     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค คนวัยทำงานในสถานประกอบการ และแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
09.50 - 10.20 น.     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการและเปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
10.20 - 11.00 น.     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
คนวัยทำงานในสถานประกอบการ  โดย 
• นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
• นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน
• นายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
• นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
• พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
• นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• นายเฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน  
11.00 - 12.00 น.     ประธานในพิธี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี
และผู้บริหารระดับสูง จากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วม“เปิดตัวแนวทาง 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ” ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เยี่ยมชมนิทรรศการภายในบริเวณงาน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น.     เสวนา หัวข้อ ก้าวแห่งความสำเร็จสู่การบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค คนวัยทำงาน ระหว่างผู้แทนจากหน่วยงาน อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม