ผนึกกำลังส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ

| |
อ่าน : 2,115

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก สสส.

ผนึกกำลังส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ thaihealth

กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังร่วมอีก 6 หน่วยงาน ร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมครีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ว่า กลุ่มคนวัยทำงาน เป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ แต่จากการสำรวจอัตราการเสียชีวิตของประชากรวัยทำงาน 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ควมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดลือด ซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคคนวัยทำงานให้ดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องช่วยกันทุกภาพส่วน ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นการก้าวสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะประสานพลัง ลดความช้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้เกิดประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง "ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามความต้องการของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม