ผนึกกำลังส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ

| |
อ่าน : 1,268

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจาก สสส.

ผนึกกำลังส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ thaihealth

กระทรวงสาธารณสุข ผนึกกำลังร่วมอีก 6 หน่วยงาน ร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมครีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ว่า กลุ่มคนวัยทำงาน เป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ แต่จากการสำรวจอัตราการเสียชีวิตของประชากรวัยทำงาน 3 ใน 4 มีสาเหตุจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคเบาหวาน ควมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดลือด ซึ่งล้วนเกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคคนวัยทำงานให้ดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องช่วยกันทุกภาพส่วน ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นการก้าวสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะประสานพลัง ลดความช้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ โดยปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้เกิดประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง "ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุขในสถานประกอบการ" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามความต้องการของสถานประกอบการแต่ละแห่ง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม