หนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก-เพิ่มศักยภาพผู้สูงวัย

โดย
| |
อ่าน : 604

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

หนุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก-เพิ่มศักยภาพผู้สูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

               "กระทรวงสาธารณสุข" เดินหน้าพัฒนาศักยภาพแม่บ้านสาธารณสุขทั่วประเทศ หนุนผู้สูงอายุในชุมชนสุขภาพดี มีจิตอาสา พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก นำร่องแล้ว 20 จังหวัด

               ที่โรงแรม เฮลท์ แลนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดประชุมถอดบทเรียนและนำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก ปี 2562 นำร่อง 20 จังหวัดในการประชุมแม่บ้านสาธารณสุขทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 200 คน

               ดร.สาธิต กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่าเด็กเล็กและเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐาน ร้อยละ 30 จำเป็นต้องเร่งค้นหาคัดกรอง เพื่อให้ได้รับการตรวจ ส่งเสริมพัฒนาการกระตุ้นแก้ไข ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 จะสามารถพัฒนาการให้เป็นเด็กปกติได้โดยใช้แบบคัดกรอง DSPM ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองจะช่วยกันประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามวัยรวมทั้งผู้สูงอายุ ในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ที่ผ่านการอบรมจะเป็นแหล่งภูมิปัญญาสำคัญ ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เป็นอย่างดีด้วย

               ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขได้สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาเด็กไทย โดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก ดำเนินการใน 20 จังหวัดจะคัดเลือกผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มีจิตอาสาจากชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ อบรมให้ความรู้การคัดกรองพัฒนาการเด็ก ด้วยแบบคัดกรอง DSPM ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อาทิ การทำของเล่นให้เด็กด้วยจากวัสดุธรรมชาติ การเล่านิทาน จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์เด็กเล็ก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เป็นเวลา 3 เดือน

               ดังนั้น การถอดบทเรียนและนำเสนอผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทำให้เครือข่ายแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดทั่วประเทศ สามารถนำไปพัฒนางานหรือต่อยอดในจังหวัดของตนเองได้ เพื่อเด็ก 2 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม