ความสุขที่ยั่งยืนคือการทำเพื่อผู้อื่น

โดย
| |
อ่าน : 2,068

ที่มา : หนังสือชีวิตดีเริ่มที่เรา สสส.

ความสุขที่ยั่งยืนคือการทำเพื่อผู้อื่น thaihealth

แฟ้มภาพ

               ความสุขจากการต้องมีต้องได้ ต้องซื้อต้องหา หรือต้องทำเพื่อตัวเอง อาจไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเสมอไป ขณะที่ความสุขจากการทำเพื่อผู้อื่น เช่น การทำงานอาสา การให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนกลับเป็นความสุขที่ยั่งยืนมากกว่า

               จากการทดลอง “Spending Money on Other Promotes Happiness” ซึ่งเป็นการทดลองที่ใช้คนเข้าร่วม 46 คน โดยเมื่อทุกคนมารวมตัวกันในตอนเช้า นักวิจัยจะให้ผู้เข้าร่วมทดลองให้คะแนนความสุขของตัวเอง ก่อนแบ่งคนเหล่านี้ออกเป็น 2 กลุ่ม และแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 5 หรือ 20 USD เพื่อเอาไปใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนด กลุ่มแรก ใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายบิลซื้อของขวัญให้ตัวเอง กลุ่มที่สอง ซื้อของขวัญให้คนอื่นบริจาคเพื่อการกุศล เมื่อถึงตอนเย็นให้ทุกคนกลับมาให้คะแนนความสุขอีกครั้ง

               “ผลการวิจัยพบว่า เมื่อครบ 5 วัน คนที่ใช้เงินเพื่อคนอื่นจะมีความสุขจากการได้เงินเท่าวันแรก ขณะที่คนที่ใช้เงินเพื่อตนเองจะมีความสุขจากการได้เงินลดน้อยลง”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม